Tiêu chuẩn VTOS nghiệp vụ lễ tân
Lễ tân/ Thu ngân/ Đặt phòng/ Tổng đài/ BC

Tiêu chuẩn VTOS nghiệp vụ lễ tân

VTOS nghiệp vụ lễ tân là bộ tài liệu tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam dành cho lễ tân. Làm lễ tân khách sạn ngoài khả năng ngoại ngữ tốt, sự năng động sáng tạo trong