Thỏa thuận sử dụng

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

Vui lòng đọc cẩn thận những điều khoản của bản Thỏa thuận sử dụng khi truy cập vào website việc làm trực tuyến Hotelcareers.vn, và nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của bản Thỏa thuận sử dụng này, xin đừng truy cập vào website Hotelcareers.vn. Việc bạn truy cập, sử dụng website Hotelcareers.vn có nghĩa là bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc với điều khoản, điều kiện của bản Thỏa thuận sử dụng này.

Hotelcareers.vn (“Hotelcareers.vn” hay “Chúng tôi”) là trang web việc làm trực tuyến. Người tìm việc có thể tìm công việc hay tạo hồ sơ. Nhà tuyển dụng có thể đăng thông báo tuyển dụng hay tìm kiếm hồ sơ. Chúng tôi trang bị các ứng dụng, công cụ hỗ trợ cần thiết nhằm giúp nhà tuyển dụng tìm được những ứng viên phù hợp nhất cũng như giúp các ứng viên có thể tìm kiếm được công việc phù hợp nhất với khả năng của mình.

2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG 

a) Quyền và nghĩa vụ của ứng viên

 • Có  quyền đăng ký thành viên.
 • Có quyền tạo hồ sơ ứng viên.
 • Có quyền tìm kiếm việc làm phù hợp.
 • Tự chịu trách nhiệm với những thông tin đăng tải
 • Tự chịu trách nhiệm khi lựa chọn nhà tuyển dụng.

b) Quyền và nghĩa vụ của nhà tuyển dụng 

 • Có quyền đăng ký Nhà tuyển dụng.
 • Có quyền lập trang tuyển dụng riêng.
 • Có quyền đăng tin tuyển dụng miễn phí hoặc sử dụng gói trả phí do Hotelcareers.vn quy định.
 • Tự chịu trách nhiệm với những thông tin tuyển dụng.
 • Tự chịu trách nhiệm khi lựa chọn ứng viên.

c) Quyền và nghĩa vụ chung 

 • Có quyền góp ý, phản hồi những thông tin sai sự thật.
 • Tuyệt đối không được đăng tải, truyền tải hoặc giới thiệu bất kỳ nội dung thông tin vi phạm pháp luật Nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hay vi phạm đạo đức thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.
 • Tuyệt đối không được giả mạo bất kỳ tổ chức, cá nhân nào hoặc đăng những nội dung thông tin sai sự thật.
 • Hotelcareers là chủ sở hữu các nội dung trên Hotelcareers.vn, bản quyền, tất cả các quyền hợp pháp khác đều thuộc quyền quản lý, sử dụng của Hotelcareers.vn. Người sử dụng không có quyền sao chép, upload, công bố, sửa chữa, tạo ra các sản phẩm tái sinh, cắt xén, xuyên tạc, chuyển nhượng, phát tán mà không có sự đồng ý của Hotelcareers.vn.
 • Tuyệt đối nghiêm cấm xâm nhập vào hệ thống bảo mật của Hotelcareers.vn, làm sai lệch nội dung, làm gián đoạn hoạt động của website Hotelcareers.vn

3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HOTELCAREERS.VN 

 • Hotelcareers.vn có quyền kiểm duyệt thông tin trước khi đăng.
 • Hotelcareers.vn có quyền loại bỏ thông tin người sử dụng vi pham Thỏa thuận sử dụng này.
 • Hotelcareers.vn có quyền từ chối truy cập khi bạn vi phạm điều khoản Thỏa thuận sử dụng này.
 • Hotelcareers.vn không chịu trách nhiệm với những đường dẫn liên kết bên thứ 3.
 • Hotelcareers.vn có quyền đơn phương chấm dứt sử dụng website Hotelcareers.vn khi gặp sự cố bất khả kháng.
 • Hotelcareers.vn có quyền sử dụng thông tin trong hồ sơ tuyển dụng, thông tin đăng tuyển, các dữ liệu, tập tin, nội dung thông tin mà người  sử dụng cung cấp lên website Hotelcareers. Hotelcareers.vn được quyền sử dụng những thông tin này cho việc quản trị trang web ngay khi người sử dụng cung cấp lên và có thể chuyển cho bên thứ 3 sử dụng trong cùng một mục đích.
 • Hotelcareers.vn nghiêm túc bảo mật thông tin cá nhân, thông tin mang tính riêng tư.

Hotelcareers.vn có quyền thay đổi nội dung trong bản thỏa thuận này. Xin hãy xác nhận thường xuyên vì chúng tôi có thể thay đổi nội dung bản Thỏa thuận sử dụng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những điều kiện thay đổi trong bản thỏa thuận sử dụng.

BQT HotelCareers.vn

3/5 - (2 votes)