Phỏng vấn tuyển dụng là gì? Hướng dẫn phỏng vấn tuyển dụng khách sạn

Phỏng vấn tuyển dụng là một bước trong quy trình tuyển dụng nhân sự nhưng nó giữ vai trò quyết định đến chất lượng ứng viên, những người sẽ là đồng nghiệp của bạn sau này. Trong bài viết này, Hotelcareers sẽ chia sẻ với các bạn phỏng vấn tuyển dụng là gì và hướng dẫn phỏng vấn tuyển dụng nhân sự cho khách sạn.

Phỏng vấn tuyển dụng là gì?

Phỏng vấn tuyển dụng là gì?
Phỏng vấn tuyển dụng là gì?

Phỏng vấn tuyển dụng là một quá trình quan trọng trong quá trình tuyển dụng nhân sự, trong đó nhà tuyển dụng hoặc nhà công ty đối thoại trực tiếp với ứng viên để đánh giá và kiểm tra kỹ năng, kinh nghiệm, tính cách, và phù hợp với vị trí công việc cụ thể. Mục tiêu của phỏng vấn tuyển dụng là xác định xem ứng viên có đáp ứng được yêu cầu của công việc hay không và có phù hợp với văn hóa tổ chức không. Phỏng vấn tuyển dụng khác với phỏng vấn xin việc, phỏng vấn tuyển dụng là tìm kiếm ứng viên còn phỏng vấn xin việc là tìm kiếm việc làm.

Quá trình phỏng vấn tuyển dụng thường bao gồm các bước sau:

 1. Sắp xếp cuộc hẹn phỏng vấn: Nhà tuyển dụng hoặc bộ phận nhân sự liên hệ với ứng viên để sắp xếp thời gian và địa điểm cho cuộc phỏng vấn.
 2. Phỏng vấn cá nhân: Trong cuộc phỏng vấn, ứng viên sẽ trả lời các câu hỏi về quá trình làm việc, kỹ năng, kinh nghiệm, và tính cách của họ. Nhà tuyển dụng hoặc những người trong công ty có thể sử dụng nhiều phương pháp phỏng vấn khác nhau, bao gồm phỏng vấn cơ bản, phỏng vấn kỹ thuật (đối với các vị trí Công nghệ thông tin), phỏng vấn tập trung vào kỹ năng mềm, và nhiều hình thức khác.
 3. Thử nghiệm kỹ thuật hoặc thực hành (nếu cần): Đối với các vị trí kỹ thuật hoặc công việc yêu cầu các kỹ năng cụ thể, ứng viên có thể được yêu cầu thực hiện các bài kiểm tra kỹ thuật hoặc thực hành để chứng minh khả năng của họ.
 4. Đánh giá tính cách và tư duy logic (nếu cần): Đôi khi, ứng viên có thể được đánh giá về tính cách và tư duy logic thông qua các bài kiểm tra tư duy và đánh giá.
 5. Câu hỏi và thảo luận: Ứng viên thường được hỏi về kinh nghiệm làm việc trước đây, những dự án mà họ đã thực hiện, cách họ giải quyết vấn đề, và tại sao họ muốn làm việc cho công ty đó. Những câu hỏi này giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về ứng viên.
 6. Các cuộc phỏng vấn bổ sung (nếu cần): Trong một số trường hợp, ứng viên có thể được yêu cầu tham gia vào nhiều cuộc phỏng vấn với các bộ phận khác nhau của công ty hoặc với các quản lý cấp cao hơn.
 7. Kiểm tra tham chiếu: Nhà tuyển dụng có thể tiến hành kiểm tra tham chiếu, liên hệ với người đã làm việc cùng với ứng viên trước đây để xác nhận thông tin và đánh giá sự phù hợp của ứng viên.
 8. Quyết định tuyển dụng: Dựa trên các cuộc phỏng vấn và thông tin thu thập, nhà tuyển dụng sẽ quyết định liệu họ sẽ tuyển dụng ứng viên hay không.

Phỏng vấn tuyển dụng là cơ hội quan trọng để nhà tuyển dụng và ứng viên tương tác và xác định xem một ứng viên có phù hợp với vị trí công việc và tổ chức hay không. Nó cũng giúp ứng viên hiểu rõ hơn về công việc và môi trường làm việc của họ sẽ như thế nào.

Vai trò của phỏng vấn tuyển dụng

Vai trò của phỏng vấn tuyển dụng
Vai trò của phỏng vấn tuyển dụng

Phỏng vấn tuyển dụng có vai trò quan trọng trong quá trình tuyển dụng và làm việc như một công cụ đánh giá để đảm bảo rằng ứng viên phù hợp với vị trí công việc và văn hóa tổ chức. Dưới đây là các vai trò chính của phỏng vấn tuyển dụng:

 • Đánh giá kỹ năng và kinh nghiệm: Phỏng vấn tuyển dụng cho phép nhà tuyển dụng đánh giá cụ thể kỹ năng, kinh nghiệm, và kiến thức của ứng viên trong lĩnh vực công việc cụ thể. Các câu hỏi và bài kiểm tra có thể được sử dụng để xác định năng lực và khả năng thực hiện công việc.
 • Đánh giá tính cách và tư duy: Không chỉ đánh giá khả năng kỹ thuật, phỏng vấn cũng giúp nhà tuyển dụng hiểu về tính cách, tư duy, và phong cách làm việc của ứng viên. Điều này quan trọng để xác định xem ứng viên có phù hợp với văn hóa tổ chức và nhóm làm việc hay không.
 • Kiểm tra sự quyết tâm và đam mê: Phỏng vấn cung cấp cơ hội để nhà tuyển dụng kiểm tra sự quyết tâm và đam mê của ứng viên đối với công việc và công ty. Những câu hỏi về lý do muốn làm việc tại công ty đó và mục tiêu nghề nghiệp có thể được sử dụng để đánh giá điều này.
 • Xác nhận thông tin và tham chiếu: Phỏng vấn cũng có thể được sử dụng để xác nhận thông tin trong hồ sơ ứng tuyển và để kiểm tra tham chiếu từ những người đã làm việc cùng với ứng viên trong quá khứ.
 • Xây dựng mối quan hệ: Phỏng vấn cung cấp cơ hội cho nhà tuyển dụng và ứng viên xây dựng mối quan hệ ban đầu. Điều này có thể giúp cả hai bên hiểu rõ hơn về nhau và làm cho quá trình tuyển dụng trở nên mượt mà hơn.
 • Làm rõ mặt trái và mặt tốt: Phỏng vấn cho phép ứng viên làm rõ các mặt tích cực và tiêu cực trong quá trình làm việc trước đây. Điều này giúp nhà tuyển dụng đưa ra quyết định thông thái hơn về việc tuyển dụng.
 • Tạo sự cạnh tranh: Phỏng vấn cũng giúp công ty tạo sự cạnh tranh trong việc tuyển dụng. Bằng cách đánh giá và chọn lọc ứng viên tốt nhất, công ty có thể đảm bảo rằng họ sẽ có được những nguồn nhân lực tốt nhất cho vị trí công việc.

Phỏng vấn tuyển dụng không chỉ là cách để xác định xem ứng viên phù hợp với công việc hay không, mà còn là cơ hội để hiểu sâu hơn về ứng viên và tạo mối quan hệ. Nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình tuyển dụng và giúp đảm bảo sự thành công của công việc và tổ chức.

Các bước phỏng vấn tuyển dụng

Các bước phỏng vấn tuyển dụng
Các bước phỏng vấn tuyển dụng

Quá trình phỏng vấn tuyển dụng bao gồm nhiều bước để đánh giá và chọn lọc ứng viên phù hợp nhất cho vị trí công việc cụ thể. Dưới đây là các bước chính trong quá trình phỏng vấn tuyển dụng:

 1. Xác định nhu cầu tuyển dụng: Trước khi bắt đầu quá trình tuyển dụng, công ty cần xác định nhu cầu cụ thể cho vị trí công việc. Điều này bao gồm xác định vai trò, kỹ năng, kinh nghiệm, và tính cách cần thiết cho vị trí đó.
 2. Đăng tuyển và thu thập hồ sơ ứng viên: Công ty đăng thông tin về vị trí công việc trên các kênh tuyển dụng như trang web công ty, trang web việc làm, mạng xã hội, và các nguồn tuyển dụng khác. Sau đó, họ thu thập hồ sơ ứng viên qua các hình thức như hồ sơ trực tuyến, email, hoặc ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp.
 3. Lọc hồ sơ: Nhà tuyển dụng hoặc bộ phận nhân sự tiến hành sàng lọc hồ sơ để loại bỏ các ứng viên không phù hợp dựa trên các tiêu chí ban đầu như kỹ năng cơ bản, kinh nghiệm, và học vấn.
 4. Tiền phỏng vấn (nếu cần): Trước khi đi vào cuộc phỏng vấn chính thức, một số công ty có thể tổ chức tiền phỏng vấn bằng điện thoại hoặc video để làm rõ thêm một số thông tin về ứng viên và xác định xem họ có phù hợp cho cuộc phỏng vấn trực tiếp hay không.
 5. Cuộc phỏng vấn chính thức: Đây là bước quan trọng nhất trong quá trình tuyển dụng. Nhà tuyển dụng hoặc các nhà quản lý gặp gỡ và đối thoại trực tiếp với ứng viên để đánh giá kỹ năng, kinh nghiệm, tính cách, và phù hợp với vị trí công việc.
 6. Bài kiểm tra kỹ thuật hoặc thực hành (nếu cần): Đối với các vị trí yêu cầu kỹ thuật cụ thể, ứng viên có thể được yêu cầu thực hiện các bài kiểm tra kỹ thuật hoặc thực hành để chứng minh khả năng của họ.
 7. Kiểm tra tham chiếu: Nhà tuyển dụng tiến hành kiểm tra tham chiếu bằng cách liên hệ với người đã làm việc cùng với ứng viên trong quá khứ để xác minh thông tin và đánh giá hiệu suất làm việc của ứng viên.
 8. Phỏng vấn thứ hai hoặc bổ sung (nếu cần): Đôi khi, ứng viên có thể được yêu cầu tham gia vào nhiều cuộc phỏng vấn với các bộ phận khác nhau của công ty hoặc với các quản lý cấp cao hơn.
 9. Quyết định tuyển dụng: Dựa trên kết quả của cuộc phỏng vấn và các thông tin thu thập, nhà tuyển dụng quyết định liệu họ sẽ tuyển dụng ứng viên hay không.
 10. Thông báo kết quả: Nhà tuyển dụng thông báo kết quả của cuộc phỏng vấn cho ứng viên, bao gồm cả việc chấp nhận hoặc từ chối đề xuất công việc.
 11. Làm đề xuất công việc và thương lượng: Nếu ứng viên được chọn, nhà tuyển dụng sẽ làm đề xuất công việc và thương lượng về điều khoản công việc và mức lương.
 12. Tiến hành kiểm tra an ninh (nếu cần): Trong một số trường hợp, công ty có thể yêu cầu ứng viên hoàn thành kiểm tra an ninh hoặc kiểm tra nền trước khi tham gia công việc.
 13. Làm việc bước cuối: Sau khi tất cả các bước trên đã hoàn thành và ứng viên đã chấp nhận đề xuất công việc, họ bắt đầu làm việc cho công ty.

Quá trình phỏng vấn tuyển dụng có thể thay đổi tùy theo công ty và vị trí công việc cụ thể. Tuy nhiên, các bước trên đại diện cho quy trình chung để đảm bảo việc chọn lựa ứng viên phù hợp nhất cho vị trí công việc và tổ chức.

Hướng dẫn phỏng vấn tuyển dụng nhân sự khách sạn

Mục đích của phỏng vấn tuyển dụng nhân sự khách sạn là hướng tới những trải nghiệm đích thực dành cho ngành dịch vụ khách sạn, một ngành nghề mà nụ cười là tiêu chí hàng đầu để khách hàng thấy họ được thấu hiểu và sẽ được phục vụ hơn cả những gì họ mong đợi.

Phỏng vấn là cơ hội để thêm hiểu hơn về một người nào đó: Cách họ giao tiếp, cách họ phản ứng với các tình huống sẽ gặp phải, cách họ đánh giá về khách sạn/phòng ban của bạn. Sử dụng hướng dẫn này cùng với mẫu câu hỏi phỏng vấn và hồ sơ nhân sự của khách sạn bạn (nếu có) để giúp mỗi ứng viên thể hiện liệu họ có phù hợp với thương hiệu và khách sạn của bạn hay không.

Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn
Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn

Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn

 • Thống nhất với người phỏng vấn (ví dụ: giám đốc, trưởng bộ phận…) và những người phỏng vấn khác (ví dụ: người phụ trách trực tiếp vị trí phỏng vấn…). Các cuộc phỏng vấn sẽ hiệu quả hơn khi được thực hiện bởi nhiều người (vì sẽ có được ý kiến từ nhiều góc độ, quan điểm)
 • Đọc CV xin việc / sơ yếu lý lịch / thư xin việc của ứng viên.
 • Xem xét mô tả công việc (JD) và chuẩn bị các câu hỏi và chỉ số kỹ thuật.
 • Xem qua mẫu phỏng vấn và chọn các câu hỏi để hỏi.
 • Tải xuống và in bản mô tả công việc (JD), mẫu phỏng vấn và hồ sơ nhân sự khách sạn (có thể bao gồm cả sơ đồ tổ chức nhân sự).
Quá trình phỏng vấn
Quá trình phỏng vấn

Quá trình phỏng vấn

 • Chào mừng các ứng viên và dành 5 phút để giới thiệu, nói ngắn gọn về các bước phỏng vấn trong buổi hôm nay cũng như sau buổi phỏng vấn.
 • Dành 30 phút cho các câu hỏi phỏng vấn.
 • Dành lại 10 phút cuối để ứng viên đặt bất kỳ câu hỏi nào.
 • Yêu cầu ứng viên trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng một ví dụ để thể hiện những gì cá nhân họ đã làm sử dụng mô hình phỏng vấn STAR – S – Situation (Tình huống), T – Task (Nhiệm vụ) – A – Action (Hành động), R – Result (Kết quả).
 • Hỏi thêm những quan điểm của ứng viên về trải nghiệm dịch vụ khách sạn đích thực (1-2 câu)
Sau buổi phỏng vấn
Sau buổi phỏng vấn

Sau buổi phỏng vấn

 • Hoàn thành phần ‘đánh giá’ của mẫu phỏng vấn.
 • Thông báo với ứng viên thành công và nộp ban giám đốc CV / sơ yếu lý lịch và mẫu phỏng vấn của họ.
 • Đưa ra phản hồi cho các ứng viên không thành công trong vòng 7 ngày, lưu CV/ sơ yếu lý lịch và các mẫu đơn phỏng vấn.
Đảm bảo cuộc phỏng vấn diễn ra công bằng và khách quan
Đảm bảo cuộc phỏng vấn diễn ra công bằng và khách quan

Đảm bảo cuộc phỏng vấn diễn ra công bằng và khách quan

1. Cho phép ứng viên nói

Đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian cho mỗi cuộc phỏng vấn.

2. Phỏng vấn từng người

Đừng cho rằng các thành viên của một nhóm nhất định có những đặc điểm giống nhau.

3. Đánh giá chính xác

Cố gắng không quá dễ dãi hoặc quá khắt khe, hoặc chỉ đánh giá ‘3/5’ (trung bình khá) để tránh đưa ra quyết định.

4. Nhìn toàn cảnh

Đừng để một hoặc hai đặc điểm tốt hoặc xấu ảnh hưởng đến đánh giá của bạn.

5. Giữ một tâm trí cởi mở

Cố gắng không đưa ra kết luận sớm. Và đừng dùng kinh nghiệm hoặc kiến ​​thức trong quá khứ của ứng viên ảnh hưởng đến đánh giá của bạn. (Hãy tập trung vào họ của hiện tại)

6. Sử dụng các chỉ số

Đánh giá từng ứng viên so với các chỉ số thay vì so với ứng viên trước đó.

7. Lắng nghe nhất quán

Cố gắng không tập trung quá nhiều vào những gì ứng viên thể hiện trước và sau buổi phỏng vấn.

8. Yêu thích

Cố gắng không đối xử ưu ái hơn với ứng viên nếu họ có nền tảng tương tự như bạn.

9. Đánh giá chung

Xếp hạng theo thứ tự về năng lực

10. Các giả định về hành vi

Đừng cho rằng ứng viên luôn cư xử như trong cuộc phỏng vấn, vì có thể họ đang lo lắng. Nhưng cũng đừng mặc định rằng họ thể hiện bên ngoài tốt hơn trong buổi phỏng vấn.

11. Sử dụng câu hỏi mở

Hãy để ứng viên nói trong phần lớn thời gian và sử dụng các câu hỏi mở và thăm dò để tìm hiểu thêm và sau đó làm rõ.

12. Ghi chú khách quan

Viết ra chi tiết các ví dụ mà ứng viên chia sẻ. Không ghi chú về các đánh giá của riêng bạn – Hãy giữ cho nó khách quan.

Hướng dẫn quy trình đánh giá

 1. Đảm bảo bạn xem xét ý kiến ​​của mọi người và đưa ra quyết định khách quan.
 2. So sánh các ghi chú của bạn với các chỉ số hành vi dịch vụ.
 3. Thảo luận với những người phỏng vấn khác (nếu có) và chấm điểm cho từng lĩnh vực bằng cách sử dụng hướng dẫn cho điểm trên mẫu phỏng vấn.
 4. Thêm điểm số cuối cùng vào một bảng tóm tắt. Bảng tóm tắt và bảng đánh giá tổng thể của mỗi ứng viên phải được nộp và lưu tại bộ phận Nhân sự.

Các câu hỏi thường gặp đối với nhà tuyển dụng khách sạn

Các câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp

1. Có phải các hình thức phỏng vấn chỉ dành cho các ứng viên bên ngoài?

Không. Sử dụng các biểu mẫu giống nhau cho các ứng viên nội bộ và bên ngoài để giữ mọi thứ nhất quán và công bằng.

2. Tôi có nên xem thông tin cơ bản của các ứng viên nội bộ không?

Đó là một ý kiến ​​hay. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về các kỹ năng, bằng cấp, học vấn, lịch sử việc làm và kinh nghiệm của họ.

3. Ai nên tham gia phỏng vấn?

Có sự tham gia của bất kỳ thành viên nào trong bộ phận có liên quan. Với những bộ phận đòi hỏi chuyên môn thì người phỏng vấn từ bộ phận đó sẽ có lựa chọn hiệu quả/chính xác hơn.

4. Cách tốt nhất để ghi chú là gì?

Nghe và ghi chú cùng một lúc không phải là điều dễ dàng. Cố gắng ghi lại những điểm chính khi ứng viên đang nói và sau đó thêm vào chúng ngay sau cuộc phỏng vấn.

5. Làm thế nào tôi có thể chọn các câu hỏi phù hợp?

Sử dụng biểu mẫu phỏng vấn để quyết định câu hỏi nào bạn sẽ hỏi tất cả các ứng viên.

6. Tôi có thể hỏi những câu hỏi không có trong biểu mẫu không?

Có, bạn có thể thêm các câu hỏi kỹ thuật cho một số vai trò nhất định. Bạn cũng có thể hỏi những câu hỏi cụ thể về khách sạn hoặc vai trò, nhưng hãy nhớ tuân thủ một số quy định/điều luật về bảo mật thông tin.

7. Làm cách nào tôi có thể nhận được nhiều câu trả lời hữu ích hơn?

Dùng những câu hỏi mở như “Làm thế nào để bạn xử lý những lời phàn nàn của khách hàng?” Thay vì “Bạn có xử lý tốt các khiếu nại không”? Tránh các tình huống giả định hoặc tình huống và các câu hỏi dẫn dắt mà câu trả lời chỉ là “có” hoăc “không” hoặc quá hiển nhiên hay không thể trả lời được.

8. Tôi nên tập trung vào loại trải nghiệm nào?

Cố gắng để có được sự cân bằng. Nhưng nếu họ nói nhiều về nỗ lực của cả đội hơn là nỗ lực của cá nhân, hãy hỏi xem họ đã đóng vai trò gì trong đội.

9. Làm thế nào tôi có thể tận dụng tối đa các câu hỏi về hành vi?

Các câu hỏi về hành vi hoặc tình huống sẽ giúp bạn đánh giá ứng viên phối hợp với đội nhóm như thế nào. Vì vậy, hãy nói những câu như “Hãy kể cho tôi nghe về khoảng thời gian mà bạn…” Dựa trên bất kỳ câu hỏi hành vi nào dựa trên kinh nghiệm của họ, sau đó đặt các câu hỏi tiếp theo để cho bạn ý tưởng rõ ràng hơn về cách tiếp cận và sự phù hợp của họ.

10. Tại sao tôi cần đưa ra đánh giá cho mỗi phần?

Bằng cách đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên đối với từng phần, chúng ta có thể xây dựng một bức tranh toàn cảnh hơn về mức độ phù hợp của họ.

11. Làm cách nào để chấm điểm ứng viên?

Lắng nghe họ, ghi chú và đánh giá câu trả lời của họ so với các chỉ số trên mẫu phỏng vấn. Sau đó sử dụng phần đánh giá ở cuối trang để chấm điểm cho họ.

12. Tôi nên làm gì với ghi chú sau khi phỏng vấn?

Đảm bảo ghi chú của bạn rõ ràng và bạn đã điền vào toàn bộ biểu mẫu. Sau đó đính kèm nó vào CV / sơ yếu lý lịch và thư xin việc của ứng viên và lưu trữ nó cùng với đơn đăng ký của họ trong một thư mục an toàn.

13. Hình thức phỏng vấn nên được sử dụng như thế nào cho cuộc phỏng vấn lần thứ hai hoặc thứ ba?

Kiểm tra với Người quản lý tuyển dụng những câu hỏi nào đã được hỏi. Sau đó, hãy thử hỏi những người khác hoặc để thu thập thêm thông tin.

14. Làm thế nào để tôi chọn được ứng viên phù hợp?

Sử dụng các tiêu chí chấm điểm để đưa ra quyết định khách quan dựa trên kỹ năng, kinh nghiệm và kết quả phỏng vấn của từng ứng viên.

15. Tôi có nên trả lời mọi ứng viên không?

Chắc chắn rồi. Đó là công việc chuyên nghiệp cần làm và giúp củng cố danh tiếng của khách sạn bạn như một thương hiệu thân thiện, lịch sự.

Hotelcareers.vn vừa chia sẻ với các bạn Phỏng vấn tuyển dụng là gì? Hướng dẫn phỏng vấn tuyển dụng nhân sự khách sạn. Hi vọng, những thông tin kiến thức trên sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống. Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Fanpage của chúng tôi: https://www.facebook.com/hotelcareers.vn

4.9/5 - (30 votes)