Bản mô tả công việc phục vụ bàn
Mô tả bộ phận F&B

Bản mô tả công việc phục vụ nhà hàng

Bản mô tả công việc phục vụ nhà hàng là tài liệu mô tả công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một nhân viên phục vụ phải làm khi ứng tuyển vào vị trí này.

Bản mô tả công việc bartender
Ẩm thực/ Bàn/ Bar

Bản mô tả công việc Bartender

Bản mô tả công việc Bartender tại các nhà hàng khách sạn là tài liệu mô tả công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của vị trí nhân viên Bartender. Ngoài ra, trong khuôn khổ

Bản mô tả công việc quản lý nhà hàng
Mô tả công việc

Bản mô tả công việc quản lý nhà hàng

Xây dựng một bản mô tả công việc quản lý nhà hàng (Restaurant Manager), giúp chúng ta khái quát được toàn bộ công việc của người quản lý, đánh giá được khả năng, hiệu quả trong quản

Bản mô tả công việc lễ tân nhà hàng
Mô tả công việc

Bản mô tả công việc lễ tân nhà hàng

Bản mô tả công việc lễ tân nhà hàng là tài liệu diễn giải công việc mà một lễ tân phải làm khi ứng tuyển vị trí lễ tân tại nhà hàng. Hãy cùng Hotelcareers

Bản mô tả công việc giám sát nhà hàng
Ẩm thực/ Bàn/ Bar

Bản mô tả công việc giám sát nhà hàng

Bản mô tả công việc giám sát nhà hàng là tài liệu diễn giải những công việc mà một giám sát nhà hàng phải làm khi ứng tuyển vào vị trí này. Hãy cùng Hotelcareers tìm