Thuật ngữ pha chế
Pha chế

Thuật ngữ pha chế Bartender/ Barista

Thuật ngữ pha chế sẽ bao gồm thuật ngữ dành cho Bartender và thuật ngữ dành cho Barista. Đây là hai đối tượng chính trong ngành pha chế đồ uống. Có thể bạn quan tâm […]