Bản mô tả công việc nhân viên kế toán nhà hàng
Mô tả bộ phận tài chính kế toán

Bản mô tả công việc kế toán nhà hàng

Bản mô tả công việc kế toán nhà hàng là tài liệu diễn giải công việc của một kế toán phải làm khi ứng tuyển vào vị trí này. Hãy cùng Hotelcareers tìm hiểu công việc, mức lương và cơ

Bản mô tả công việc kế toán thanh toán
Mô tả bộ phận tài chính kế toán

Bản mô tả công việc kế toán thanh toán khách sạn

Bản mô tả công việc kế toán thanh toán là tài liệu diễn giải nhiệm vụ và trách nhiệm mà một kế toán thanh toán phải hoàn thành khi ứng tuyển vào vị trí này. Bản mô tả công việc

Tỷ suất sinh lời trong kinh doanh khách sạn
Tài chính / Kế toán/ Thu mua/ Thủ kho

Tỷ suất sinh lời trong kinh doanh khách sạn

Khả năng sinh lời là khả năng doanh nghiệp tạo ra thu nhập từ hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Để đánh giá lợi nhuận tổng thể của một doanh nghiệp, có nhiều phương pháp

Bản mô tả công việc thủ quỹ khách sạn
Mô tả bộ phận tài chính kế toán

Bản mô tả công việc thủ quỹ khách sạn

Bản mô tả công việc thủ quỹ của khách sạn là tài liệu diễn giải những công việc mà một thủ quỹ phải làm khi ứng tuyển vào vị trí công việc này. Nhiệm vụ chính của thủ quỹ khách sạn (General Cashier)

Bản mô tả công việc kế toán tổng hợp khách sạn
Mô tả bộ phận tài chính kế toán

Bản mô tả công việc kế toán tổng hợp khách sạn

Bản mô tả công việc kế toán tổng hợp khách sạn là tài liệu diễn giải công việc của một kế toán tổng hợp tại khách sạn phải làm khi đảm nhận vị trí này. Kế toán tổng hợp (General

Bản mô tả công việc nhân viên mua hàng khách sạn
Mô tả bộ phận tài chính kế toán

Bản mô tả công việc nhân viên mua hàng khách sạn

Bản mô tả công việc nhân viên mua hàng khách sạn là tài liệu diễn giải công việc của nhân viên mua hàng tại khách sạn/resort khi ứng tuyển vị trí này. Hãy cùng Hotelcareers tìm hiểu công việc, mức

Revenue Manager là gì?
Tài chính / Kế toán/ Thu mua/ Thủ kho

Revenue Manager là gì? Bản mô tả công việc Revenue Manager

Revenue Manager là gì? Bản mô tả công việc Revenue Manager và những thách thức nội bộ phải đối mặt là nội dung mà Hotelcareers muốn chia sẻ với các bạn. Thật là thách thức khi trở thành Revenue Manager – RM