Bản mô tả công việc bếp trưởng
Bếp/ Phụ bếp/ Rửa bát

Bản mô tả công việc bếp trưởng

Bản mô tả công việc bếp trưởng là tài liệu diễn giải những trách nhiệm công việc mà một bếp trưởng phải thực hiện khi đảm nhiệm vị trí. Ngoài ra, Hotelcareers còn muốn nhấn mạnh đến những

Bản mô tả công việc nhân viên bếp
Bếp/ Phụ bếp/ Rửa bát

Bản mô tả công việc nhân viên bếp chính

Bản mô tả công việc nhân viên bếp thường nhấn mạnh đến trách nhiệm công việc hàng ngày của nhân viên bếp. Nhưng trong khuôn khổ bài viết này, Hotelcareers muốn chia sẻ thêm về yêu cầu đối

Bản mô tả công việc phụ bếp
Mô tả công việc

Bản mô tả công việc phụ bếp

Bản mô tả công việc phụ bếp là tài liệu mô tả nhiệm vụ, trách nhiệm của phụ bếp tại các nhà hàng khách sạn. Trong khuôn khổ bài viết này, ngoài việc giới thiệu