Nhân viên đặt phòng là gì?
Mô tả bộ phận lễ tân

Bản mô tả công việc nhân viên đặt phòng

Bản mô tả công việc nhân viên đặt phòng khách sạn là tài liệu diễn giải nhiệm vụ, trách nhiệm và yêu cầu đối với ứng viên khi ứng tuyển vào vị trí công việc này. Hãy cùng Hotelcareers khám

Nhân viên kinh doanh là gì?
Mô tả bộ phận sales marketing

Bản mô tả công việc nhân viên kinh doanh

Bản mô tả công việc nhân viên kinh doanh là tài liệu diễn giải nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền lợi của ứng viên khi ứng tuyển vào vị trí công việc này. Nhân viên kinh doanh là gì? Nhân

Bản mô tả công việc nhân viên an ninh khách sạn
Mô tả bộ phận an ninh

Bản mô tả công việc nhân viên an ninh khách sạn

Bản mô tả công việc nhân viên an ninh khách sạn là tài liệu diễn giải công việc của một nhân viên an ninh phải thực hiện khi ứng tuyển vào vị trí công việc này. Hãy cùng Hotelcareers tìm

Kế toán trưởng khách sạn là gì?
Mô tả bộ phận tài chính kế toán

Bản mô tả công việc Kế toán trưởng khách sạn

Kế toán trưởng khách sạn là một vị trí đặc biệt quan trọng, tham mưu cho ban giám đốc về các vấn đề tài chính kế toán. Phân tích và lập các báo cáo hiệu quả kinh doanh của khách

Bản mô tả công việc phục vụ bàn
Mô tả bộ phận F&B

Bản mô tả công việc phục vụ nhà hàng

Bản mô tả công việc phục vụ nhà hàng là tài liệu mô tả công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một nhân viên phục vụ phải làm khi ứng tuyển vào vị trí này. Trong phạm vi bài viết