Phàn nàn trong khách sạn là gì?
Lễ tân/ Thu ngân/ Đặt phòng/ Tổng đài/ BC

Cách xử lý phàn nàn trong khách sạn

Xử lý phàn nàn trong khách sạn là việc bắt buộc để duy trì chất lượng dịch vụ và tiêu chuẩn khách sạn. Và mỗi khách sạn cần xây dựng cho mình một quy trình

Nhân viên kinh doanh là gì?
Mô tả bộ phận sales marketing

Bản mô tả công việc nhân viên kinh doanh

Bản mô tả công việc nhân viên kinh doanh là tài liệu diễn giải nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền lợi của ứng viên khi ứng tuyển vào vị trí công việc này. Nhân viên