Mẫu thư nhờ người tham khảo viết thư giới thiệu

Bạn đã có quyết định về những người bạn muốn đưa vào danh sách người tham khảo trong quá trình tìm kiếm việc làm. Điều quan trọng bây giờ là yêu cầu sự cho phép của họ để đặt tên của họ vào tài liệu tham khảo. Bằng cách này, họ sẽ không bị bất ngờ khi họ được một nhà tuyển dụng liên lạc.

Mẫu thư nhờ người tham khảo viết thư giới thiệu
Mẫu thư nhờ người tham khảo viết thư giới thiệu

Việc kết nối tốt với người tham khảo sẽ cho bạn nhiều khả năng được cung cấp nhiều thông tin chính xác, tích cực khi nhà tuyển dụng hỏi họ.

Nếu bạn muốn yêu cầu người tham khảo viết thư giới thiệu việc làm thì hãy xem mẫu thư của Hotelcareers.vn giới thiệu và điều chỉnh sao cho phù hợp với mục đích riêng của bạn.

Mẫu thư tay nhờ người tham khảo thư giới thiệu

Tên của bạn

Địa chỉ của bạn

Địa chỉ của bạn

Số liên lạc của bạn

Email của bạn

Ngày….

Tên người tham khảo

Vị trí công việc

Tên công ty

Địa chỉ

Dear Mr/Ms

Tôi hiện đang tham gia vào việc tìm kiếm một vị trí mới và sẽ tốt cho tôi nếu có sự giúp đỡ của bạn. Tôi muốn đưa bạn vào danh sách tham khảo của tôi như là một người hiểu về kỹ năng và khả năng của tôi.

Nếu bạn sẵn sàng như một trong những người tham khảo của tôi, tôi sẽ đưa tên, tiêu đề và thông tin liên lạc của bạn vào danh sách tham khảo của tôi và tôi sẽ cập nhật thông tin liên lạc có thể từ một nhà tuyển dụng tiềm năng.

Tại thời điểm này, tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn viết thư giới thiệu cho tôi để tôi đưa vào tài liệu tìm kiếm việc làm của mình. Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể phác thảo các trách nhiệm của tôi trong khi ở công ty XYZ và chứng thực những kỹ năng và khả năng mà tôi đã chứng minh trong công việc.

Vui lòng cho tôi biết nếu bạn cảm thấy hài lòng với yêu cầu này và nếu có bất kỳ thông tin nào tôi có thể cung cấp liên quan đến việc này.

Trân trọng,

Đừng quên cảm ơn người tham khảo
Đừng quên cảm ơn người tham khảo

Email nhờ người tham khảo viết thư giới thiệu

Dear Mr/Ms,

Tôi đang xin một vị trí mới và muốn đưa bạn tham khảo. Chúng ta đã làm việc cùng nhau trong một khoảng thời gian, tôi coi bạn là một người có kiến thức tốt, khả năng và thành tích công việc vượt trội. Bạn là người phù hợp nhất có thể giúp tôi giới thiệu về khả năng, kỹ năng, thành tích … với nhà tuyển dụng tương lai của tôi.

Tôi cần một bức thư giới thiệu việc làm kèm theo đơn của tôi và tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn viết thư giới thiệu cho tôi. Ngày kết thúc ứng tuyển là ngày 30 tháng 10 năm 2017 và tôi có thể nhận thư hoặc bạn có thể gửi email cho tôi trước ngày này.

Vui lòng cho tôi biết nếu có bất kỳ thông tin nào tôi có thể cung cấp liên quan đến việc này.

Cám ơn sự giúp đỡ của bạn.

5/5 - (30 votes)