Những lưu ý khi sử dụng thông tin người tham khảo

Khi nhà tuyển dụng hỏi bạn về người tham khảo, bạn nên có danh sách sử dụng thông tin người tham khảo. Các danh sách người tham khảo mẫu này sẽ giúp bạn tổ chức thông tin tham chiếu của bạn theo đúng định dạng. Hotelcareers.vn xin nêu một số vấn đề xung quanh người tham khảo có thể bạn quan tâm.

Lưu ý khi sử dụng thông tin người tham khảo
Lưu ý khi sử dụng thông tin người tham khảo

Có thể bạn quan tâm

Lưu ý khi sử dụng thông tin người tham khảo

1. Tôi nên đưa ai vào danh sách tham khảo của tôi?

Bạn nên đưa ra từ 3 đến 5 người tham khảo mà có thể cung cấp chi tiết hợp lệ về các kỹ năng liên quan đến công việc của bạn.

Hãy nghĩ về những người sẽ đưa ra các khuyến nghị phù hợp với bạn. Những cá nhân này có thể được liên lạc trực tiếp bởi một nhà tuyển dụng tiềm năng và cần phải sẵn sàng để trả lời những câu hỏi kiểm tra thông thường. Sử dụng các tiêu chí lựa chọn này để tham khảo để giúp bạn chọn đúng người tham khảo.

Đừng bỏ lỡ:  Bản mô tả công việc phó giám đốc khách sạn

Một khi bạn đã quyết định về những người bạn muốn đưa vào danh sách người tham khảo của bạn, bạn cần phải có sự cho phép của họ. Những cá nhân này cần phải được chuẩn bị để trả lời các câu hỏi về bạn và biết những gì mong đợi. Bạn có thể sử dụng bức thư tham khảo công việc mẫu này để yêu cầu người đó làm đại diện cho bạn. Nếu họ vui lòng đóng vai trò là người tham khảo, hãy chắc chắn rằng bạn nhận được các chi tiết chính xác và đầy đủ cho danh sách của bạn. Bao gồm:

  • Họ và tên
  • Chức vụ hiện nay
  • Tên công ty
  • Địa chỉ đường phố
  • Số liên lạc
  • Địa chỉ email
Nên đưa ai vào danh sách người tham khảo?
Nên đưa ai vào danh sách người tham khảo?

2. Khi nào tôi nên trình bày danh sách người tham khảo?

Chỉ đưa danh sách này cho một nhà tuyển dụng tiềm năng khi bạn được yêu cầu.

Tránh đệ trình tham khảo với lý lịch của bạn thay vì đó hãy nói rằng danh sách người tham khảo luôn sẵn sàng nếu được yêu cầu. Bao gồm danh sách người tham khảo trong danh mục của bạn để trình bày khi được yêu cầu trong cuộc phỏng vấn việc làm. Hầu hết các nhà tuyển dụng sẽ chỉ liên lạc với các người tham khảo sau khi bạn vượt qua sàng lọc lần đầu. Nó tốn nhiều thời gian và thường được sử dụng như một phần của quyết định tuyển dụng cuối cùng.

Đừng bỏ lỡ:  Công nghệ giúp khách sạn giữ chân nhân viên

3. Tôi có nên đưa danh sách tham khảo của tôi vào hồ sơ của tôi không?

Bạn chỉ nên đưa một trang tham khảo về việc làm nếu bạn được yêu cầu cụ thể gửi nó với đơn xin việc hoặc sơ yếu lí lịch của bạn.

4. Tôi có thể liệt kê ai là người tham khảo nếu tôi không có kinh nghiệm làm việc chính thức?

Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng tham chiếu cá nhân. Đây là những tài liệu tham khảo từ những cá nhân biết bạn có năng lực.

5/5 - (1 vote)