Hướng dẫn viết về kinh nghiệm của bản thân

Viết về kinh nghiệm của bản thân không chỉ đơn giản là liệt kê rằng bạn đã từng làm cho ai, ở đâu trong quá khứ. Có một số cách thức trình bày và thông tin bạn cần phải đưa vào.

Hướng dẫn viết về kinh nghiệm của bản thân
Hướng dẫn viết về kinh nghiệm của bản thân

Hướng dẫn viết về kinh nghiệm của bản thân

Quá trình làm việc trong quá khứ

  • Theo thứ tự thời gian với công việc gần đây nhất của bạn ở phía trên cùng
  • Bao gồm tên của người sử dụng lao động, các vị trí bạn từng nắm giữ, và khoảng thời gian bạn ở đó
  • Bao gồm các nhiệm vụ và thành tích
  • Ngắn gọn và phù hợp

Tip 1: Bao gồm thành tích cũng như trách nhiệm của bạn

Lịch sử việc làm hiệu quả nhất sẽ là việc tập trung vào các thành tựu, trong khi mô tả các nhiệm vụ chính phù hợp với vai trò của công việc mới. Mặc dù chỉ cần liệt kê những trách nhiệm của bạn nhưng đó là những thành tựu của bạn mà khiến bạn khác biệt so với những ứng viên khác.

Khi bạn viết kinh nghiệm của bản thân, hãy dành thời gian để đánh giá sự nghiệp và sự thành công của bạn. Có lẽ bạn đã thực hiện thay đổi cho tốt hơn hoặc sự sáng tạo của bạn đã giúp giải quyết vấn đề? Đảm bảo bao gồm những điều này trong lịch sử việc làm của bạn.

Nêu bật những thành tích trong quá khứ
Nêu bật những thành tích trong quá khứ

Hãy nhớ: sử dụng những từ như dẫn đến, đã đạt được, thành công, tăng lên

Khi liệt kê các nhiệm vụ của bạn, hãy thử và làm cho chúng có liên quan đến vai trò mới mà bạn đang nộp đơn. Nếu không, hãy cố gắng bao gồm các kỹ năng bạn đã có được từ các vị trí trước đây và cách chuyển giao đến nhiệm vụ mới mà bạn quan tâm.

Tip 2: Tóm lược

Hãy nhớ rằng, nhà tuyển dụng chỉ giành từ 20 đến 30 giây để xem toàn bộ CV xin việc của bạn, vì vậy điều quan trọng là bạn không được viết một cách dông dài. Giới thiệu từng luận điểm với một điểm nhỏ sẽ giúp bạn tạo cấu trúc cho bài viết giúp cho nhà tuyển dụng dễ dàng đọc hơn. Cố gắng giới hạn trong khoảng 3 nhiệm vụ và thành tích cho mỗi vị trí bạn đã làm. Tuy nhiên nó sẽ tốt hơn để bao gồm nhiều nhiệm vụ và thành tích hơn cho các nhà tuyển dụng gần đây nhất và ít hơn cho những người lâu đời nhất.

Không trình bày dông dài trong CV
Không trình bày dông dài trong CV

Đây là một ví dụ:

Giám sát Bar – Công ty A – Tháng 6 năm 2020 đến tháng 7 năm 2024

  • Đã được trao giám sát viên của năm để thực hiện một chiến lược marketing nhà hàng nhằm tăng doanh thu
  • Thành công trong việc phối hợp với đội ngũ 11 thành viên trong nhóm để tăng lợi nhuận cho Doanh nghiệp.
  • Chịu trách nhiệm về việc kiểm kê hàng tuần, kiểm soát ngân sách và đào tạo nhân sự.

Hotelcareers.vn vừa chia sẻ Hướng dẫn viết về kinh nghiệm của bản thân. Hi vọng sẽ giúp ích bạn trong hành trình tìm kiếm một công việc mới tốt hơn.

Fanpage của chúng tôi: https://www.facebook.com/hotelcareers.vn

4.8/5 - (65 votes)