HR 4.0 là gì? Tác động của HR 4.0 tới quản trị nhân sự

Thuật ngữ HR 4.0 được nhắc tới nhiều trong thời gian qua. Vậy, HR 4.0 là gì? HR 4.0 tác động thế nào tới công tác quản trị nhân. Hãy cùng Hotelcareers tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

HR 4.0 là gì?
HR 4.0 là gì?

HR 4.0 là gì?

HR 4.0 là kỷ nguyên ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, rô bốt văn phòng, iternet vạn vật, điện toán đám mây và dữ liệu lớn vào công tác quản trị nhân sự. HR 4.0 cho phép doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng, chính xác ứng viên phù hợp nhất. Công tác quản trị và quy trình làm việc sẽ được hỗ trợ bởi các ứng dụng thông minh.

Chúng ta đã nói nhiều đến lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp, CMCN lần thứ nhất đánh dấu sự ra đời của đầu máy hơi nước. CMCN lần thứ hai là sự xuất hiện của điện năng. CMCN lần thứ ba là sự bùng nổ của công nghệ thông tin và tự động hóa. CMCN lần thứ tư (đang diễn ra) đánh dấu sự phát triển vượt bậc của robot, công nghệ nano, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và Internet vạn vật. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ cùng các bạn các cuộc các mạng trong ngành nhân sự.

Cách mạng công nghiệp 4.0
Cách mạng công nghiệp 4.0

HR 1.0 là thời kỳ của giấy tờ, quy trình quản trị thủ công, tuyển dụng bằng tờ rơi, báo giấy, truyền miệng.

HR 2.0 là thời kỳ của sơ khai của máy tính, công việc bắt đầu được xử lý bằng máy móc. Việc quản trị nhân sự đã được hỗ trợ bởi phần mềm, các kỹ năng cứng được ứng dụng trong tuyển dụng và đào tạo.

HR 3.0 đánh dấu sự xuất hiện của internet, các website tuyển dụng ra đời, thông tin tuyển dụng được truyền tải đến người tìm việc một cách nhanh chóng. Phần mềm quản trị được nâng cấp lên một tầm cao mới, dữ liệu được xử lý tập trung. Các kỹ năng mềm bắt đầu được chú trọng.

Tác động của HR 4.0 tới quản trị nhân sự

4 yếu tố quan trọng nhất trong quản trị là: con người, quy trình, cơ cấu tổ chức và công nghệ. Khi một trong 4 yếu tố đó thay đổi các yếu tố khác sẽ bị ảnh hưởng và thay đổi theo tạo ra trang thái cân bằng mới cho doanh nghiệp. Quản trị nhân sự là một trong những thành phần quan trọng của quản trị. Khi HR 4.0 tác động lên quản trị nhân sự nó sẽ làm thay đổi hệ thống quản trị nói chung.

1. Tác động lên quy trình và mô hình kinh doanh

Công nghệ đã giúp cho cơ cấu tổ chức trở nên tinh gọn bằng cách kết nối trực tiếp khách hàng vào quá trình kinh doanh sản xuất ví dụ như sự ra đời của xe taxi công nghệ. Bên cạnh đó, tự động hóa triển khai ngày càng nhiều trong quy trình kinh doanh cũng thay đổi tương tác với quy trình trong doanh nghiệp.

HR 4.0 thay đổi quy mô và quy trình doanh nghiệp.
HR 4.0 thay đổi quy mô và quy trình doanh nghiệp.

Các chuyên viên nhân sự cần tích hợp các chức năng nhân sự nhanh hơn, trực tiếp tham chiến cùng với các chức năng trong vận hành. Các hoạt động nhân sự cần hướng tới khách hàng – nhân viên trong doanh nghiệp cũng như khách hàng bên ngoài của công ty do khách hàng đòi hỏi trực tiếp và cấp thời tới doanh nghiệp. Các chuyên viên nhân sự cần chủ động hơn trong triển khai công tác chuyên môn của mình thay vì chờ đợi thích ứng với các thách thức bên ngoài.

Đáp ứng theo thời gian thực là thách thức quan trọng bắt nguồn từ thay đổi mô hình và quy trình trong kỷ nguyên 4.0 với các chuyên viên nhân sự. Các phần mềm đo lường sẽ thông báo về tình trạng làm việc kém hiệu quả của nhân viên và chuyên viên nhân sự trực chiến sẽ phải làm ngay một số điều gì đó để giải quyết tình huống trước mắt.

2. Cơ cấu tổ chức mở – kinh tế chia sẻ

Các thay đổi về công nghệ đã khiến cho mô hình doanh nghiệp mở và chia sẻ hơn bao giờ hết. Nhân lực trong doanh nghiệp sẽ bao gồm rất nhiều loại hình đa dạng không chỉ còn là nhân viên làm theo hợp đồng. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động sẽ thay đổi từ ràng buộc về pháp lý – hợp đồng chuyển sang ràng buộc trên cam kết thực hiện công việc và nguyên tắc chia sẻ công việc, chia sẻ lợi nhuận.

Lý do tại sao doanh nghiệp có thể áp dụng các mô hình thay đổi so với trước đây chính là công nghệ cho phép đo lường, tính toán và xác định cụ thể phần đóng góp giữa doanh nghiệp và người lao động theo thời gian thực. Các chuyên viên nhân sự cần tư duy lại trong quản trị nguồn nhân lực bao gồm các nhân viên của doanh nghiệp và các nhân viên chia sẻ với bên ngoài.

3. Tập trung vào các nhóm việc chuyên môn có giá trị gia tăng cao

Thế Giới Di Động trong hội thảo gần đây có công bố chỉ cần 2 nhân viên tính lương cho hơn 31 ngàn lao động tại doanh nghiệp. Điều đó thể hiện các công việc mang tính chất hành chính sự vụ trong nhân sự sẽ được thay thế bằng các công nghệ. Ví dụ, trong công tác tuyển dụng, các biểu mẫu tuyển dụng sẽ giảm bớt đi do ứng dụng quản trị tuyển dụng. Chuyên viên đào tạo sẽ tập trung vào việc thiết kế và đánh giá hiệu quả khóa học khi học viên có thể tự học thông qua các khóa học mở trên Coursera hay các nguồn khác.

Doanh nghiệp tập trung vào các nhóm chuyên môn có giá trị cao.
Doanh nghiệp tập trung vào các nhóm chuyên môn có giá trị cao.

Công tác đánh giá nhân lực sẽ nhẹ bớt về hành chính đi rất nhiều khi có các phần mềm đánh giá hiệu suất trên điện thoại thông minh theo thời gian thực. Các chuyên viên nhân sự sẽ dành phần lớn thời gian giúp cho các nhân viên làm thế nào tối ưu và cực đại hóa hiệu suất bản thân. Các chuyên viên nhân sự cần tự học và nâng cấp giá trị việc làm chính mình chuẩn bị cho các thay đổi lớn trong cuộc cách mạng 4.0.

4. Dữ liệu lớn và lượng hóa công tác nhân sự

Không đo lường được có nghĩa là không quản trị tốt. Lượng hóa tất cả các khía cạnh quản lý luôn luôn là ước mơ của các nhà quản trị doanh nghiệp. Dữ liệu lớn cùng với hệ thống máy tính đã giúp ước mơ trong quản trị nhân sự thành hiện thực. Từ trước tới nay, những vấn đề trong nhân sự rất khó lượng hóa thông qua dữ liệu như gắn kết nhân viên, khả năng phát triển, mức độ hài lòng trong công việc. Hiện nay thông qua dữ liệu lớn và các công nghệ 4.0, chúng ta có thể số hóa những vấn đề nói trên.

Thông qua tập trung các dữ liệu trên mạng xã hội, email trao đổi, mạng intranet trong doanh nghiệp, hệ thống KPI …, doanh nghiệp có một kho dữ liệu về nhân viên. Trên nền tảng dữ liệu đó doanh nghiệp có thể sử dụng để phân tích và đưa ra những phán đoán và dự báo về từng cá nhân nhân viên. Tập trung dữ liệu, phân tích và đưa ra những giải pháp nhân sự cá nhân hóa cho từng nhân viên là tương lai rất gần của công tác nhân sự.

5. Trí thông minh nhân tạo

Song hành với dữ liệu lớn chính là trí thông minh nhân tạo (AI) trong quản trị nhân sự. Có thể nói trí thông minh nhân tạo và dữ liệu lớn là cặp đôi hoàn hảo thay đổi hoàn toàn bức tranh về nghề nhân sự.

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi nghề nhân sự.
Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi nghề nhân sự.

Trí thông minh nhân tạo áp dụng chung với dữ liệu lớn sẽ thay thế các công tác nhân sự như tuyển dụng, đánh giá, đào tạo, phát triển và gắn kết nhân viên.

AI sẽ làm giúp cho các chuyên viên nhân sự các phần việc nặng nhọc nhất và để lại quyền quyết định và phương án xử lý cho chuyên viên nhân sự. Ví dụ AI sẽ tự động kiểm tra sàng lọc và phân tích đưa ra danh sách 5% nhân viên có khả năng nghỉ việc nhiều nhất trong vòng 6 tháng tới và các lựa chọn cho các nhân viên này.

Chuyên viên nhân sự sẽ quyết định phương án nào và thực thi như thê nào với từng nhân viên trong danh sách này. Trí thông minh nhân tạo AI có thể tự động phân tích hoạt động của các nhân viên kinh doanh và đưa ra những khuyến nghị tự động về đào tạo để chuyên viên đào tạo quyết định thực thi như thế nào các chương trình đào tạo trong doanh nghiệp.

6. Quản trị lao động 4.0

Công dân kết nối – Conntected Citizen là thuật ngữ mô tả công dân của thế kỷ 21. Khi kết nối như vậy, nhân lực sẽ đối diện nhiều bất ổn và những thông tin xấu trong cuộc sống. Công tác quản trị nhân lực trong thế kỷ 21 sẽ hướng nhiều tới việc giúp cho nhân lực trong doanh nghiệp: Quản trị cân bằng cuộc đời trước áp lực cuộc sống; Quản trị năng lượng tinh thần; Quản trị nghề nghiệp giúp cho các nhân viên chuẩn bị thay đổi với các thánh thức nghề nghiệp trong tương lai.

Các chuyên viên nhân sự không những phải có trách nhiệm với nguồn nhân lực trong công việc mà còn phải có trách nhiệm giúp họ trong cuộc sống công nghệ hàng ngày.

7. Đào tạo và phát triển những năng lực làm việc mới

Công nghệ 4.0 thay đổi cách thức cá nhân làm việc và tương tác. Khung năng lực trong kỷ nguyên 4.0 thay đổi và bổ sung rất nhiều. Chuyên viên nhân sự cần tập trung và phát triển các chương trình đào tạo các năng lực làm việc mới này cho nhân lực trong doanh nghiệp. Nhóm năng lực mới bao gồm hai nhóm nhỏ: một nhóm là các năng lực mới trong 4.0 và một nhóm bao gồm các năng lực cũ nhưng có tầm quan trọng gia tăng trong thời gian tới.

Nhóm năng lực mới bao gồm: quản trị thông tin, quản trị quan hệ, quản trị cộng đồng, sử dụng công nghệ hỗ trợ, tiếp cận hệ sinh thái và tư duy kinh tế chia sẻ. Nhóm năng lực mới có tầm quan trọng gia tăng đó là đổi mới sáng tạo, phối hợp làm việc, critical thinking, quản trị bản thân, lập kế hoạch, tư duy khách hàng.

Đào tạo và pháp triển năng lực làm việc mới.
Đào tạo và pháp triển năng lực làm việc mới.

Chủ tịch Samsung có nói “Hãy thay đổi tất cả trừ vợ con bạn“. Các chuyên viên nhân sự cần thấu hiểu công nghệ 4.0 đã thật sự bắt đầu thay đổi nghề nhân sự. Tốc độ, cường độ và phạm vi của cuộc cách mạng 4.0 sẽ rất lớn và nhanh hơn so với các cuộc cách mạng khác trong quá khứ.

Công việc không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi nó chỉ thay đổi từ dạng này sang dạng khác. Trong tất cả các cuộc cách mạng sẽ luôn luôn có hai nhóm – nhóm một thấu hiểu và vượt qua thách thức và nhóm hai không vượt qua và tụ hậu. Các thay đổi đã được nêu rất rõ ràng, bài toán thích nghi với HR 4.0 đang nằm trong tay và trí óc của cộng đồng chuyên viên nhân sự.

4.9/5 - (30 votes)