Bản mô tả công việc nhân viên phụ trách đồ vải và đồng phục khách sạn

Bản mô tả công việc nhân viên phụ trách đồ vải và đồng phục khách sạn là tài liệu mô tả công việc mà một nhân viên đồ vải phải thực hiện khi đảm nhận vị trí này. Nhân viên phụ trách đồ vải và đồng phục (Linen/Uniform Attendant) chịu trách nhiệm nhận, phân loại, cất giữ và phân phát đồng phục, đồ vải và nhận và trả đồ giặt là của khách. Hãy cùng Hotelcareers tìm hiểu chi tiết.

Bản mô tả công việc nhân viên phụ trách đồ vải và đồng phục khách sạn
Bản mô tả công việc nhân viên phụ trách đồ vải và đồng phục khách sạn

Yêu cầu thái độ của nhân viên phụ trách đồ vải và đồng phục

Polite, helpful, careful, responsible and honest.

Lịch sự, nhiệt tình, cẩn thận, có trách nhiệm và trung thực.

Bản mô tả công việc nhân viên phụ trách đồ vải và đồng phục

1. Receives,  sorts, counts and stores newly laundered linens and uniforms in stock sizes.  Check number of uniforms received with record of number sent to laundry; uniforms superior of discrepancies.

Nhận, phân loại, đếm và cất giữ các đồ vải và đồng phục đã được giặt ủi vào kho. Kiểm tra số lượng đồng phục nhận về với số lượng đã giao cho bên nhà giặt. Vào sổ số lượng đồng phục bên Nhà giặt còn thiếu.

2. Receives and issues linens and uniforms to and from hotel outlets and employees; records transactions in proper log books.

Nhận và giao đồ vải, đồng phục với bên Nhà giặt; nhận và cấp phát đồ vải, đồng phục cho các bộ phận khác và nhân viên khách sạn, vào sổ giao nhận chính xác.

3. Assists in inventory taking of all linens, uniforms and Housekeeping supplies.

Giúp kiểm kê tất cả các loại đồ vải, đồng phục và các dụng cụ của nhà buồng.

Kiểm kê đồ vải
Kiểm kê đồ vải

4. Transport Housekeeping dirty linen from floors to basement.

Chuyển đồ vải bẩn của các phòng xuống kho lưu.

5. Sews uniforms, curtains, skirtings for trolleys and other items.

Khâu vá đồng phục, vỏ chăn, vỏ gối, rèm cửa, viền của xe đẩy tay và các vật dụng khác.

6. Attends to requests of guests or laundry concerning the mending or altering of guests’ clothes with approval of superior.

Chú ý đến các yêu cầu của khách; liên quan đến việc sửa chữa quần áo của khách khi được sự đồng ý của cấp trên.

7. Receive, check guest laundry carrefully and return correctly to guestroom.

Nhận đồ giặt của khách, kiểm tra cẩn thận  và trả lại chính xác vào phòng khách.

8. Performs duties common to all rank-and-file and non-supervisory personnel and other duties as may be assigned.

Hoàn thành tốt các công việc đã được nêu trên mà không cần phải giám sát hoặc nhắc nhở và các nhiệm vụ khác khi được giao thêm.

Cấp phát đồng phục cho nhân viên khách sạn
Cấp phát đồng phục cho nhân viên khách sạn

Mục đích của bản mô tả công việc nhân viên phụ trách đồ vải và đồng phục khách sạn này không phải để giới hạn phạm vi công việc và trách nhiệm như đã nêu ở trên mà chỉ nhấn mạnh những khía cạnh nổi bật nhất của vị trí này. Mọi nhân viên cần thực hiện tốt công việc của mình và đóng góp cho sự thành công của khách sạn. Ngoài ra, nhân viên cần chấp nhận mọi sự thay đổi trong công việc liên quan tới khách sạn một cách thoải mái.

Tải bản mô tả công việc nhân viên phụ trách đồ vải và đồng phục

Download “Bản mô tả công việc nhân viên phụ trách đồ vải và đồng phục”

Ban-mo-ta-cong-viec-nhan-vien-do-vai-va-dong-phuc.docx – Downloaded 1606 times – 29.62 KB

Fanpage: https://www.facebook.com/hotelcareers.vn

5/5 - (5 votes)