Mẫu hợp đồng lao động sử dụng tại nhà hàng khách sạn

Cũng giống như mẫu hợp đồng lao động sử dụng tại các doanh nghiệp, mẫu hợp đồng lao động khách sạn nhà hàng có thể có thêm một mục mới trong Điều khoản Quyền lợi. Đó là phí phục vụ (Service charge) (*)

Mẫu hợp động lao động
Mẫu hợp động lao động

(*) Phí phục vụ là khoản tiền 5% trên tổng doanh thu trước thuế VAT được tính thêm cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại các nhà hàng khách sạn. Khoản tiền này được coi là tiền thưởng của khách hàng cho nhân viên vì cung cấp một dịch vụ đạt chất lượng. Khoản tiền này được pháp luật cho phép và được ghi trong hóa đơn VAT.

Là người lao động, bạn cần lưu ý phần quan trọng nhất trong hợp đồng lao động chính là phần Quyền lợi, bạn phải xem mình có những khoản thu nhập gì và tối thiểu bao nhiêu tiền là đúng luật. Ở mục Lương chính, theo quy định mức lương tối thiểu vùng:

Mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu vùng tiếp tục thực hiện theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP với mức như sau:

Mức lương

Địa bàn áp dụng

4.680.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I

4.160.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II

3.640.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III

3.250.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV

Theo quy định, thời gian thử việc tối đa 2 tháng, các loại bảo hiểm theo luật định, các khoản phụ cấp theo quy định của doanh nghiệp.

Mẫu hợp đồng lao động sử dụng tại các nhà hàng khách sạn

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ABC

Số HĐLĐ: …………………./ HĐLĐ-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

******

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Ban hành theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH, Nghị định 05/2015/NĐ-CP và bộ luật lao động 2012)

Hôm nay, ngày 26 tháng 05 năm 2018 tại Hà Nội

Chúng tôi, một bên là:

Bà:                                Nguyễn Thanh Hằng                                    Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ:                       Giám đốc

Đại diện cho (1):          CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ABC

Địa chỉ:                         123 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại:                    024 34567890

Và một bên là:

Ông (2):                        Trần Văn Bình                                              Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:                     22/11/1988                                                      Tại: Nam Định

Nghề nghiệp:                Nhân viên kỹ thuật

Địa chỉ thường trú:       Tổ 3, Cụm 2, Phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ tạm trú:

Số điện thoại:                01234567890

Số CMTND:                 00123456789          Cấp ngày: 01/02/2016     Tại: Hà Nội

Số sổ lao động (nếu có):                                        Cấp ngày:               Tại:

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng theo những điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ CÔNG VIỆC

– Loại hợp đồng lao động (3): Xác định thời hạn (01) năm.

– Từ ngày 26 tháng 05 năm 2018                          đến ngày 25 tháng 05 năm 2019

– Thử việc từ ngày … tháng … năm …                đến ngày … tháng … năm …

– Địa điểm làm việc (4): KHÁCH SẠN ABC

– Chức danh chuyên môn: Kỹ thuật                     Chức vụ: Nhân viên

– Công việc phải làm (5): Theo bản mô tả công việc

ĐIỀU 2: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

– Thời gian làm việc (6): Sáu (06) ngày hoặc (48) tiếng một tuần theo ca hành chính dưới sự sắp xếp của Trưởng bộ phận, nghỉ ăn giữa ca ba mươi (30) phút không tính vào thời gian làm việc. Theo Nội quy và Quy định của Công ty.

– Được cấp phát những vật dụng làm việc gồm: Được phát những thiết bị và dụng cụ cần thiết cho công việc.

ĐIỀU 3: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Quyền lợi

– Phương tiện đi lại làm việc (7):                  Tự túc

– Mức lương chính hoặc tiền công (8):        5.000.000 đồng/ tháng (Năm triệu đồng/ tháng)

– Hỗ trợ                                                        + Hỗ trợ: …………..

+ Hỗ trợ tiền điện thoại: …

– Mức lương thử việc (9):

– Hình thức trả lương:                                 Trả qua tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt.

– Phụ cấp gồm (10):                                      + Một (01) bữa ăn trong ca làm việc.

+ Hỗ trợ tiền gửi xe: 150.000đ/ tháng.

– Được trả lương:                                         Vào ngày 05 hàng tháng.

– Tiền thưởng: Tiền phí phục vụ theo chính sách của Công ty và tháng lương thứ 13 tương đương môt tháng thu nhập sẽ được trả cho nhân viên vào cuối năm làm việc với điều kiện không bắt buộc, có thể thay đổi tùy thuộc vào hoạt động và quy định của công ty.

– Chế độ nâng lương:                                   Theo Nội quy và Quy định của Công ty

– Được trang bị bảo hộ lao động gồm:         Đồng phục, giầy và các vật dụng bảo hộ lao động.

– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết):

+ Nghỉ lễ, tết: 10 ngày

+ Nghỉ phép năm: 12 ngày

Cứ sau năm (05) năm làm việc tại công ty nhân viên được hưởng thêm một (01) ngày nghỉ phép năm. Nhưng tổng số ngày nghỉ phép không quá hai mươi (20) ngày.

– Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp (11)

+ Bảo hiểm xã hội: Công ty đóng 18% và nhân viên đóng 8% trên tiền lương cơ bản của nhân viên.

+ Bảo hiểm y tế: Công ty đóng 3% và nhân viên đóng 1,5% trên lương cơ bản của nhân viên, nhân viên được phát thẻ bảo hiểm y tế và được khám chữa bệnh theo quy định của nhà nước.

+ Bảo hiểm thất nghiệp: Công ty đóng 1% và nhân viên đóng 1%

– Chế độ đào tạo (12): Theo Nội quy và Quy định của Công ty

– Những thỏa thuận khác (13)

2. Nghĩa vụ:

– Trong công việc chịu sự điều hành trực tiếp của Ban giám đốc và Trưởng bộ phận quản lý trực tiếp. Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội dung kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động và nội quy của công ty….

– Bồi thường vi phạm vật chất (14):

Trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, theo điều 37 Bộ luật lao động, người lao động phải báo trước bằng văn bản 30 ngày đối với hợp đồng có thời gian xác định từ 12 tháng hoặc hơn và 45 ngày đối với loại hợp đồng không xác định thời hạn và ít nhất 03 ngày đối với hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc có thời hạn dưới 12 tháng.

Nếu không thực hiện đúng yêu cầu này, người lao động phải:

+ Hoàn trả toàn bộ số tiền Công ty đã mua bảo hiểm xã hội trước đó trong thời hạn hợp đồng.

+ Thanh toán các chi phí liên quan đến việc huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn của công ty và trả tiền may đồng phục.

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Nghĩa vụ:

Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc….).

– Không thanh toán tiền lương, tiền công nếu người lao động không làm đủ một (01) tháng trong thời gian thử việc.

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Nếu một trong hai bên muốn chấm dứt Hợp đồng lao động này trước thời hạn phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 30 ngày. Nếu không thông báo trước thì bên nào muốn kết thúc sớm phải đền bù một (01) tháng tiền lương.

Sau khi nhận được thông báo nghỉ việc của người lao động bằng văn bản, người sử dụng lao động tùy tình hình thực tế có thể bố trí cho người lao động nghỉ việc trước thời hạn kể từ ngày nhận được thông báo nghỉ việc và tiền lương sẽ được trả theo ngày làm việc thực tế tại doanh nghiệp.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định lao động của pháp luật lao động.

– Hợp đồng lao động được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 05 năm 2018. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

– Hợp đồng này làm tại Hà Nội ngày 26 tháng 05 năm 2018.

Người lao động

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Người sử dụng lao động

(Ký tên, đóng dấu)

Tải mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Download “Mẫu hợp đồng lao động”

Mau_hop_dong_lao_dong_Hotelcareers_vn.docx – Downloaded 3010 times – 25.24 KB

Hotelcareers.vn vừa chia sẻ với các bạn mẫu hợp đồng lao động sử dụng tại các khách sạn nhà hàng. Hi vọng, những kiến thức này sẽ giúp ích ít nhiều cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống. Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

5/5 - (1 vote)