Hướng dẫn trả lời câu hỏi phỏng vấn quản lý nhà hàng

Sẽ có rất nhiều câu hỏi phỏng vấn quản lý nhà hàng, nhưng hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào trả lời những câu hỏi phỏng vấn hành vi nhằm xác định khả năng thực hiện các chức năng công việc cần thiết, đánh giá năng lực cơ bản thông qua các hoạt động quản lý chung.

Phỏng vấn quản lý nhà hàng là gì?

Câu hỏi phỏng vấn quản lý nhà hàng
Câu hỏi phỏng vấn quản lý nhà hàng

Phỏng vấn quản lý nhà hàng là quá trình giao tiếp giữa người tuyển dụng và ứng viên để đánh giá khả năng, kỹ năng, và kinh nghiệm của ứng viên trong việc quản lý hoạt động của một nhà hàng. Trong cuộc phỏng vấn xin việc này, người tuyển dụng thường sẽ tập trung đánh giá các kỹ năng quản lý như quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý thời gian, khả năng giải quyết vấn đề, và kỹ năng giao tiếp.

Các câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý nhà hàng có thể tập trung vào kinh nghiệm trước đây của ứng viên trong việc quản lý nhóm, giải quyết xung đột, xử lý tình huống khẩn cấp, tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận, và việc xây dựng môi trường làm việc tích cực cho nhân viên.

Đối với ứng viên, việc chuẩn bị trước cho cuộc phỏng vấn bằng cách nắm vững thông tin về ngành công nghiệp nhà hàng, hiểu rõ về chiến lược kinh doanh của công ty và cách mà quản lý nhà hàng có thể ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nghiệp là rất quan trọng.

Sử dụng câu trả lời phỏng vấn sâu sắc, xem xét các lời khuyên và gợi ý sẽ giúp bạn chuẩn bị phỏng vấn vị trí quản lý nhà hàng thành công.

Yêu cầu kiến thức quản lý nhà hàng

Các yêu cầu về kiến thức sẽ khác nhau tùy thuộc vào người sử dụng lao động, trình độ và phạm vi của người quản lý công việc. Tuy nhiên các yêu cầu kiến thức điển hình cho các công việc quản lý hoặc giám sát bao gồm:

 • Các nguyên tắc quản lý và kinh doanh nhà hàng khách sạn
 • Lập kế hoạch chiến lược
 • Thủ tục hành chính
 • Hệ thống điều hành
 • Hiểu biết về kế toán và báo cáo tài chính
 • Công cụ lập kế hoạch tổ chức
 • Các ứng dụng xử lý thông tin
 • Các ứng dụng phần mềm khách sạn, phần mềm kết toán có liên quan
 • Nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực
âu hỏi phỏng vấn vị trí quản lý nhà hàng khách sạn
âu hỏi phỏng vấn vị trí quản lý nhà hàng khách sạn

Các câu hỏi phỏng vấn quản lý nhà hàng (hoặc giám sát)

Các câu hỏi phỏng vấn quản lý xung quanh các yêu cầu kiến thức được trả lời bằng cách xem xét sơ yếu lý lịch hoặc CV của bạn khi họ tham khảo trực tiếp đến trình độ và kinh nghiệm làm việc.

Dự đoán và lập kế hoạch cho các câu hỏi phỏng vấn khám phá quá trình đào tạo, trình độ và kinh nghiệm làm việc của bạn, các yêu cầu kiến thức cụ thể được liệt kê. Những ví dụ bao gồm:

“Bạn đã sử dụng phương pháp nào để đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên?”

“Bạn có kinh nghiệm gì trong việc thiết lập ngân sách?”

“Bạn đã phát triển và thực hiện những hệ thống gì để nâng cao hiệu quả hoạt động trong phòng ban của bạn?”

1. Năng lực quản lý chung

Cuộc phỏng vấn việc quản lý nhà hàng sẽ tập trung vào những câu hỏi tìm kiếm bằng chứng về năng lực quản lý. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các ví dụ cụ thể để chứng minh năng lực bắt buộc. Phản ánh những kinh nghiệm trong quá khứ, chọn các ví dụ thích hợp và lên kế hoạch trả lời câu hỏi bằng cách sử dụng cấu trúc sau:

 • Mô tả tình huống hoặc công việc cụ thể bạn đã tham gia.
 • Xem chi tiết hành động và các bước bạn đã thực hiện trong tình huống.
 • Phác thảo các kết quả của hành động.

2. Phán quyết và ra quyết định

“Nói cho tôi biết về một quyết định khó khăn mà bạn phải làm trong thời gian gần đây tại nhà hàng khách sạn, bạn đã đi đến quyết định như thế nào?”

“Hãy suy nghĩ về một quyết định tốt mà bạn đã đưa ra và một quyết định gần đây là không tốt. Bạn đã làm gì khác với việc đưa ra những quyết định này?”

Trong câu trả lời phỏng vấn này, hãy cho thấy bạn có thể xem xét các sự kiện có liên quan như thế nào, xem xét các lựa chọn thay thế và quyết định hành động thích hợp nhất. Thảo luận cách bạn xem xét các nguồn lực sẵn có và bất kỳ hạn chế có thể nào.

Quản lý nhà hàng khách sạn ra quyết định
Quản lý nhà hàng khách sạn ra quyết định

Các câu hỏi phỏng vấn vị trí quản lý sẽ giúp nhà tuyển dụng khám phá khả năng ủy quyền có hiệu quả.

3. Phân công nhiệm vụ và trách nhiệm

“Hãy nói cho tôi biết về một công việc hoặc nhiệm vụ quan trọng mà bạn đã giao phó. Làm thế nào để đảm bảo rằng nó sẽ được hoàn thành và thành công?”

“Khi phân công nhiệm vụ gần đây, hãy mô tả cách bạn thể hiện sự tự tin của mình về khả năng người thực hiện công việc?”

Trong câu trả lời phỏng vấn này, hãy tập trung vào cách bạn phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cho những người thích hợp, làm thế nào bạn làm rõ, chính xác những gì mong đợi, giao tiếp tự tin và đảm bảo nguồn lực đầy đủ sẵn có để hoàn thành nhiệm vụ. Bao gồm việc theo dõi quy trình và đặt thời hạn.

4. Động lực của nhân viên

“Hãy cho tôi một ví dụ khi bạn thành công trong việc khuyến khích nhân viên sử dụng ưu đãi hoặc phần thưởng.”

“Mô tả thời gian bạn phải khuyến khích một nhân viên không muốn thực hiện nhiệm vụ”.

Trong câu trả lời phỏng vấn này, bạn cho thấy cách bạn xác định các chiến lược động lực thích hợp cho nhân viên bằng cách hiểu các nhu cầu và quan điểm khác nhau của họ.

Bao gồm việc truyền đạt các mục tiêu và tầm nhìn cho nhân viên, đạt được cam kết với những điều này, thiết lập các khen thưởng thích hợp và cơ cấu khuyến khích và hỗ trợ và dẫn dắt nhân viên thành công.

Quản lý nhà hàng khách sạn động viên nhân viên
Quản lý nhà hàng khách sạn động viên nhân viên

5. Phân tích và đánh giá vấn đề

“Mô tả một vấn đề phức tạp mà gần đây bạn phải giải quyết trong công việc của mình. Làm thế nào để bạn hiểu rõ hơn về vấn đề đó?”

“Hãy cho tôi một ví dụ về thời gian bạn có thể xác định và giải quyết một vấn đề nhỏ mà có tiềm năng trở thành một vấn đề lớn.”

Trong câu trả lời phỏng vấn này, bạn thể hiện khả năng phát hiện các vấn đề, thu thập thông tin có liên quan để xác định các vấn đề cơ bản và xác định mối quan hệ nhân quả. Trọng tâm là về khả năng để có được thông tin đúng, xác định các vấn đề chính.

6. Phát triển nhân viên

“Mô tả thời gian bạn phải cung cấp đào tạo hoặc huấn luyện cho các nhân viên khác nhau về những công việc tương tự.”

“Hãy cho tôi một ví dụ khi bạn phải cung cấp phản hồi cho một nhân viên làm việc kém, bạn đã đi đến đâu và kết quả như thế nào?”

Trong câu trả lời phỏng vấn này, bạn hãy cho thấy bạn đã tạo điều kiện cho sự phát triển của kiến thức và kỹ năng, cách bạn điều chỉnh cách tiếp cận của bạn theo từng cá nhân và cung cấp hỗ trợ khi cần.

Thảo luận cách bạn có thể đánh giá được nhu cầu của nhân viên, lập kế hoạch cải tiến xem xét các nguồn lực sẵn có và các yêu cầu cá nhân và đạt được thỏa thuận với kế hoạch này.

7. Giao tiếp với nhân viên

Hãy cho tôi một ví dụ cụ thể về khi bạn phải truyền đạt rõ ràng những mong đợi của bạn tới cấp dưới.”

Hãy cho tôi biết về các bước bạn đã làm để thiết lập mối quan hệ với một nhân viên mới. “

Trong câu trả lời phỏng vấn này, bạn hãy cho thấy cách bạn truyền đạt thông tin hiệu quả đến cá nhân hoặc nhóm, điều chỉnh cách tiếp cận theo tình hình. Bao gồm khả năng nhìn thấy quan điểm của người khác, lắng nghe đúng và thiết lập một mối quan hệ mang tính xây dựng.

8. Quản lý công việc và nhiệm vụ

Nói cho tôi một kế hoạch ngắn hạn mà bạn đã phát triển và thực hiện cho bộ phận của bạn.”

“Bạn đã sử dụng các phương pháp nào để ưu tiên công việc phân công?”

Trong câu trả lời phỏng vấn này, bạn tập trung vào kế hoạch và kỹ năng tổ chức. Mô tả khả năng thiết lập mục tiêu, đặt ra các ưu tiên, lập kế hoạch phân công nhiệm vụ, phân bổ nguồn lực hiệu quả, sử dụng các công cụ tổ chức phù hợp và theo dõi tình trạng công việc.

9. Câu hỏi động lực

Mong đợi các câu hỏi phỏng vấn vị trí quản lý để khám phá động lực và cam kết của bạn đối với vai trò của người quản lý, chẳng hạn như:

“Điều gì bạn cho là điều khó khăn nhất khi trở thành một quản lý nhà hàng?”

“Bạn thích và không thích gì về vai trò quản lý?”

“Điều gì làm nên một người quản lý tốt?”

Hotelcareers.vn vừa chia sẻ với các bạn Hướng dẫn trả lời câu hỏi phỏng vấn quản lý nhà hàng. Hi vọng những thông tin kiến thức trên sẽ giúp ích cho bạn trong công việc cũng như cuộc sống. Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Fanpage: https://www.facebook.com/hotelcareers.vn

5/5 - (2 votes)