Quản lý năng suất là gì? Lợi ích quản lý năng suất đối với khách sạn

Quản lý năng suất là một chiến lược giá, thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp trong ngành khách sạn, du lịch hàng không và các lĩnh vực liên quan đến du lịch khác, để tạo doanh thu tối đa từ hàng tồn kho dễ hỏng (ví dụ: phòng khách sạn hoặc ghế chuyến bay của hãng hàng không). Hôm nay, hotelcareers.vn xin trả lời câu hỏi quản lý năng suất là gì? Và giải thích lý do tại sao nó rất hữu ích đối với chủ đầu tư và những người làm việc trong khách sạn.

Quản lý năng suất là gì?
Quản lý năng suất là gì?

Quản lý năng suất là gì?

Nói một cách đơn giản, quản lý năng suất (Performance management) là một chiến lược dựa trên việc bán đúng khách hàng, đúng thời điểm, với mức giá phù hợp nhất. Trong ngành công nghiệp khách sạn, điều này thường có nghĩa là bán đúng phòng, đúng khách hàng, vào thời điểm tốt nhất có thể, với số tiền cao nhất, để tối đa hóa doanh thu kiếm được.

Quản lý năng suất có nhiều điểm tương đồng với khái niệm quản lý doanh thu, nhưng thực tế nó là một khái niệm xuất hiện trước. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là quản lý năng suất có trọng tâm hẹp hơn và chỉ chú trọng đến giá bán và khối lượng hàng bán, để có được hiệu suất doanh thu tốt nhất có thể.

Khái niệm cơ bản đằng sau quản lý năng suất là một số tài nguyên cố định, có giới hạn thời gian, như phòng khách sạn, có thể được bán với các mức giá khác nhau, dựa trên thời gian trong năm, mức độ nhu cầu, số lượng phòng đã bán và phạm vi rộng của các yếu tố bên ngoài.

Cùng một sản phẩm (phòng khách sạn) có thể được bán cho hai khách hàng khác nhau với giá hoàn toàn khác nhau, vì số lượng biến liên quan đến quy trình. Chiến lược quản lý năng suất thực hiện cách tiếp cận dựa trên dữ liệu đảm bảo điều chỉnh giá để tối đa hóa kết quả kinh doanh.

Tại sao quản lý năng suất quan trọng?

Việc áp dụng chiến lược quản lý năng suất cho phép chủ sở hữu khách sạn tối đa hóa số tiền họ kiếm được từ một số lượng phòng khách sạn hữu hạn, cần phải được bán theo thời gian cụ thể. Thông qua việc sử dụng dữ liệu hiệu suất trong quá khứ và xu hướng chung của ngành, các nhà quản lý có thể dự đoán nhu cầu và đáp ứng tương ứng.

Mẹo tăng đặt phòng

Quản lý năng suất cũng cho phép các doanh nghiệp khách sạn tập trung vào việc tối ưu hóa chiến lược giá và bán các dịch vụ quan trọng nhất – các phòng họ có sẵn. Điều này cho phép chủ sở hữu khách sạn đạt được những điều cơ bản trong kinh doanh, bằng cách tối đa hóa doanh thu từ phòng lưu trú.

Quản lý lợi nhuận và quản lý doanh thu

Trong ngành khách sạn, quản lý năng suất và quản lý doanh thu là hai trong số những công cụ hữu ích nhất dành cho các nhà quản lý, cho phép họ tối đa hóa số tiền họ kiếm được từ khách. Mặc dù hai khái niệm này được liên kết chặt chẽ và chia sẻ rất nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có một số khác biệt quan trọng. Để biết thêm thông tin chi tiết về quản lý doanh thu.

4.9/5 - (31 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *