Hệ thống quản lý doanh thu (RMS): Ưu điểm là gì?

Xây dựng chiến lược quan lý doanh thu, tối đa hóa kết quả kinh doanh là mục tiêu hàng đầu của mỗi khách sạn. Để đạt được điều này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực từ đội ngũ, nhưng nếu có sự trợ giúp của Hệ thống quản lý doanh thu (RMS) có thể giúp đảm bảo thành công. Trong bài viết này, bạn tìm thấy thông tin chi tiết hơn về tầm quan trọng của quản lý doanh thu trong vận hành khách sạn, cũng như một số tính năng và lợi thế chính liên quan đến các giải pháp phần mềm RMS.

Hệ thống quản lý doanh thu (RMS)
Hệ thống quản lý doanh thu (RMS)

Quản lý doanh thu là gì?

Quản lý doanh thu (Revenue management) là một khái niệm quan trọng trong ngành khách sạn, bởi vì các khách sạn phải chịu chi phí cố định, hàng tồn kho dễ hỏng và mức độ nhu cầu khác nhau. Thông thường, quản lý doanh thu bao gồm sử dụng phân tích dữ liệu có sẵn để dự đoán nhu cầu, đưa ra quyết định giá chiến lược và tối đa hóa doanh thu.

Đối với chủ khách sạn, quản lý doanh thu có thể được tóm tắt như sau: Bán đúng phòng, đúng khách hàng, đúng thời điểm, đúng giá, thông qua kênh phân phối phù hợp, với hiệu quả chi phí tốt nhất.

Cuối cùng, quản lý doanh thu cho phép những người trong ngành khách sạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn, được hỗ trợ bởi bằng chứng và dữ liệu, để tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh. Với chiến lược quản lý doanh thu mạnh mẽ, chủ sở hữu có thể mang lại nhiều tiền hơn, đảm bảo chi phí hợp lý và lợi nhuận tối đa.

Hệ thống quản lý doanh thu (RMS) là gì?

Về cơ bản, Hệ thống quản lý doanh thu (RMS) hay ngắn gọn, là một giải pháp phần mềm, cho phép bạn thực hiện các nhiệm vụ quản lý doanh thu hiệu quả hơn. RMS sử dụng dữ liệu từ phần mềm khách sạn và từ thị trường rộng lớn, để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Hệ thống quản lý doanh thu (RMS)
Hệ thống quản lý doanh thu (RMS)

Thông thường, Hệ thống quản lý doanh thu tốt sẽ sử dụng dữ liệu và thuật toán riêng để thực hiện phân tích thheo thời gian thực về tình trạng của thị trường và nhu cầu, để tính giá phòng lý tưởng. Do đó, hầu hết các quyết định quản lý doanh thu quan trọng của khách sạn có thể được thực hiện từ một bảng điều khiển tập trung duy nhất.

Tại sao hệ thống quản lý doanh thu quan trọng?

Lý do chính tại sao Hệ thống quản lý doanh thu lại quan trọng đối với những người trong ngành khách sạn, bất kể quy mô khách sạn thế nào, hệ thống đều cho phép thực hiện các phép tính phức tạp nhanh chóng và cho phép theo dõi dữ liệu thị trường theo thời gian thực, các công đoạn này không thể thực hiện thủ công được.

Hệ thống quản lý doanh thu giúp dễ dàng điều chỉnh giá trên các kênh phân phối (Channel Manager) khác nhau mà không cần phải đăng nhập riêng lẻ vào từng hệ thống. Do đó, các chỉ số hiệu suất chính, chẳng hạn như doanh thu trên mỗi phòng có sẵn (RevPAR) có thể được cải thiện, làm tăng các dòng trên cùng và dưới cùng của khách sạn.

Việc sử dụng RMS rất quan trọng trong các khách sạn nhỏ hơn, bởi vì ít phòng hơn có nghĩa là cần tối đa hóa doanh thu mỗi phòng bán ra. Tuy nhiên, nó thậm chí còn quan trọng hơn trong các khách sạn lớn, bởi vì khối lượng công việc quản lý doanh thu thủ công trở nên có vấn đề, dẫn đến các quyết định kém hơn và nhiều lỗi hơn.

Các chức năng quan trọng nhất của RMS là gì?

Trong hầu hết các trường hợp, Hệ thống quản lý doanh thu là các gói phần mềm toàn diện, với toàn bộ các tính năng và chức năng để sử dụng. Dưới đây là các tính năng quan trọng nhất:

Các tính năng quan trọng của hệ thống quản lý doanh thu (RMS)
Các tính năng quan trọng của hệ thống quản lý doanh thu (RMS)

1. Khuyến nghị về giá

Có lẽ tính năng quan trọng nhất đối với hầu hết các Hệ thống quản lý doanh thu là khả năng tính toán nhanh chóng và chính xác giá phòng lý tưởng, sử dụng các thuật toán tinh vi, dữ liệu hiệu suất trong quá khứ, dữ liệu thị trường hiện tại và thông tin khác. Giá phòng khách sạn sau đó có thể dễ dàng điều chỉnh từ bảng điều khiển chính, trên các kênh phân phối.

2. Thông tin đối thủ cạnh tranh

Hầu hết các phần mềm RMS bao gồm tính năng giá đối thủ tích hợp, cho phép bạn dễ dàng kiểm tra giá phòng cho các khách sạn khác trong khu vực hoặc các khách sạn khác có cùng quy mô. Tính năng này rất có giá trị, bởi vì khi được trang bị kiến ​​thức về tỷ lệ của đối thủ cạnh tranh, sau đó bạn có thể áp dụng cách tiếp cận chiến lược hơn đối với giá của chính mình.

3. Dữ liệu hiệu suất chính

Ngoài ra, Hệ thống quản lý doanh thu sẽ lưu trữ và cung cấp dữ liệu hiệu suất chính, bao gồm tỷ lệ lấp đầy, doanh thu trên mỗi phòng có sẵn (RevPAR) và giá trung bình hàng ngày (ADR). Trong hầu hết các trường hợp, người dùng có thể xem dữ liệu hiệu suất từ ​​tháng trước, từ cùng thời điểm này năm ngoái và một loạt các tùy chọn khác.

4. Dự toán doanh thu

Cuối cùng, ngoài việc hiển thị dữ liệu trong quá khứ và giúp bạn đặt giá phòng, Hệ thống quản lý doanh thu cũng cung cấp cho bạn các ước tính cho cả doanh thu và lợi nhuận bạn có thể tạo ra thông qua chiến lược giá hiện tại của mình và cho phép bạn dễ dàng ước tính cho các chiến lược giá thay thế.

Quản lý doanh thu là thực hành bán đúng phòng, đúng khách hàng, đúng thời điểm, đúng giá, thông qua kênh phân phối phù hợp và Hệ thống quản lý doanh thu có thể hỗ trợ từng khía cạnh này. Các giải pháp phần mềm RMS có thể giúp tính toán giá phòng lý tưởng, cho phép điều chỉnh giá nhanh chóng, cung cấp các dự báo về doanh thu và lợi nhuận trong tương lai và cung cấp thông tin về các đối thủ cạnh tranh, cho phép tiếp cận chiến lược hơn.

Fanpage: https://www.facebook.com/hotelcareers.vn

4.9/5 - (30 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *