Gate pass là gì? Mẫu giấy phép ra cổng sử dụng tại các khách sạn

Gate pass là gì? là giấy xin phép ra ngoài trong giờ làm việc, thường được sử dụng tại các khách sạn. Nó giống lúc đi học thì xin phép cô ra ngoài, lúc ở nhà xin phép ba mẹ….

Gate pass là gì?

Gate pass là một loại giấy phép ra cổng dùng cho cán bộ, nhân viên làm tại các nhà hàng khách sạn hoặc công ty, được phép ra ngoài trong giờ làm việc để thực hiện một công việc được giao hoặc công việc cá nhân. Gate pass thường được ký duyệt bởi giám đốc hoặc trưởng bộ phận và được kiểm soát bởi nhân viên an ninh khách sạn.

Gate pass là gì
Gate pass là gì

Mẫu Gate pass (Giấy phép ra cổng) sử dụng tại các khách sạn

GATE PASS

GIẤY PHÉP RA CỔNG

MR/ MS: ……………………………………Position……………………Department……………………………………

Anh/ Chị……………………………………..Chức vụ……………………Bộ Phận……………………………………….

Is authorized to go out of HOTELCAREERS.VN premies for the business as assigned by the hotel:

Được phép ra khỏi khách sạn trong giờ làm việc để thực hiện công việc do ban giám đốc khách sạn phân công

Asset or equipment taken out/ Tài sản hoặc thiết bị đem ra: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….

Purpose/ Mục đích:……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

From/ Từ:……am/pm. To:……am/ pm. Date/ Ngày…………uniform/ đồng phục:     Yes/ có  No/không

I commit hereby that the reason submitted is the true reason, I will come back on time or take any punishment from management for my misconduct.

Tôi xin cam kết lý do tôi đi ra ngoài là thật,Tôi sẽ trở lại đúng giờ hoặc nếu không phải chịu sự kỷ luật từ ban lãnh đạo cho mọi hành vi sai trái của mình.

I will take any responsibilities for the asset or equipment that I took out,compensate for any missing or damaging occurred to the asset.

Tôi xin chịu trách nhiệm về những vật dung và tài sản tôi mang ra ngoài, và đền bù cho bất kỳ sự mất mát hoặc hỏng hóc nào của những vật dung đó.

Verified by/ Xác nhận bởi 

HOD/ Trưởng bộ phận 

Checked by/ người kiểm tra 

 Security/ An ninh    

Approved by/ ký duyệt

General Manager/ Tổng G.Đ

Mục đích sử dụng Gate pass là để quản lý giờ giấc của cán bộ công nhân viên, cũng như quản lý tài sản của doanh nghiệp.

Tải mẫu Gate pass

Download “Mẫu Gate Pass”

mau_gate_pass_Hotelcareers_vn.doc – Downloaded 1791 times – 32.00 KB

Hotelcareers.vn vừa chia sẻ với các bạn Gate pass là gì? Mẫu Gate pass thường sử dụng tại các khách sạn. Hi vọng những kiến thức này sẽ giúp ích các bạn trong công việc cũng như cuộc sống. Chúc các bạn thành công!

Fanpage của chúng tôi: https://www.facebook.com/hotelcareers.vn

5/5 - (1 vote)