Kế toán khách sạn nhà hàng

Những người làm kế toán khách sạn ngoài chuyên môn nghiệp vụ còn phải hiểu về các sản phẩm dịch vụ của nhà hàng khách sạn. Nghề kế toán là nghề của những con số, người làm nghề kế toán đòi hỏi phải có tính cẩn thận, chi tiết và chính xác.

Kế toán khách sạn
Kế toán khách sạn

Kế toán khách sạn cũng có những điểm chung của ngành kế toán doanh nghiệp và tất nhiên là không thể thiếu những đặc trưng riêng chỉ có ở nhà hàng khách sạn. Hotelcareers sẽ giúp bạn có cái nhìn khái quát về đặc trưng công việc của nhân viên kế toán trong nhà hàng khách sạn.

Kế toán khách sạn là gì?

Kế toán khách sạn nằm trong hệ thống kế toán doanh nghiệp, nghĩa là nó cũng sử dụng các nghiệp vụ giống như kế toán doanh nghiệp. Điểm khác biệt chính là lĩnh vực kinh doanh, cụ thể ở đây là khách sạn, nhà hàng dẫn đến cơ chế vận hành cũng có nhiều biến đổi cho phù hợp. Kế toán khách sạn bao gồm các chức danh: Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán phải thu, kế toán thuế, kế toán giá thành,…

Đặc trưng chung của kế toán khách sạn

Nếu bạn là nhân viên kế toán giá thành trong nhà hàng khách sạn,  bạn cần phải kết hợp với bếp, bộ phận phục vụ để xác định được mức nguyên vật liệu cho các món ăn và dịch vụ được phục vụ tại nhà hàng khách sạn, cộng với các chi phí khác như tiền gas, tiền điện nước, nhân công … Từ đó là xác định được giá thành của từng món ăn, từng dịch vụ mà nhà hàng khách sạn cung cấp cho khách hàng.

Nếu bạn là nhân viên kế toán phải thu, bạn phải hiểu đối tượng công nợ của nhà hàng khách sạn chủ yếu là các công ty du lịch lữ hành. Bạn cần phải kết hợp với nhân viên kinh doanh để xây dựng quy trình thu hồi công nợ hợp lý cho doanh nghiệp.

Nếu bạn là nhân viên kế toán thuế thì bạn yên tâm mọi quy trình sẽ tương tự như các doanh nghiệp khác.

Còn nếu bạn là kế toán tổng hợp hoặc kế toán trưởng thì ngoài chuyên môn nghiệp vụ vững vàng bạn còn phải hiểu sâu về lĩnh vực kinh doanh nhà hàng khách sạn. Từ đó mới có thể tư vấn cho giám đốc hoặc chủ đầu tư những kế hoạch chi phí, tài chính phù hợp.

Đặc trưng ngành nghề kế toán nhà hàng khách sạn
Đặc trưng ngành nghề kế toán nhà hàng khách sạn

Công việc hàng ngày của kế toán khách sạn

Trở thành kế toán khách sạn thì bạn phải biết rõ những dịch vụ của nhà hàng khách sạn dành cho khách hàng bao gồm các khoản thu, chi và nghỉ của khách. Nhân viên kế toán khách sạn sẽ nhận các chứng từ nhập, xuất từ bộ phận kho, mua hàng để thống kế.  Tuy nhiên một số nhà hàng khách sạn nhỏ thì nguồn nguyên liệu đa phần mua của hộ kinh doanh cá thể hoặc nông dân nên lập bảng kê mua mà không cần hóa đơn.

Nhân viên kế toán khách sạn có thể cân đối thực phẩm đầu vào cho nhà hàng khách sạn dựa vào hóa đơn món ăn. Nhân viên kế toán nhà hàng sẽ đảm nhận công việc tính giá cho từng món ăn của nhà hàng khách sạn rồi lên giá vốn cho từng hóa đơn. Kế toán sẽ nhận các báo giá và theo dõi việc tăng giảm giá của các nhà cung cấp nguồn nguyên liệu. Hàng ngày thì nhân viên kế toán cũng cần xem xét số lượng xuất hàng so với định mức tồn kho quy định.

Công việc phải làm hàng ngày của kế toán nhà hàng khách sạn
Công việc phải làm hàng ngày của kế toán nhà hàng khách sạn

Công việc cuối tháng, quý của nhân viên kế toán khách sạn

Hàng tháng công việc của nhân viên kế toán khách sạn đó là kết hợp cùng thủ kho, bếp trưởng để kiểm kê số lượng hàng hóa tồn trong kho để báo cáo Giám đốc nhà hàng. Công việc tiếp theo đó là hạch toán khấu hao tài sản cố đinh, phân bố công cụ dụng cụ rồi chi phí dài hạn và ngắn hạn hàng tháng, xây dựng bảng lương cho nhân viên hàng tháng, kiểm kê tài sản, máy móc, công cụ thực tế hàng tháng, lên báo cáo nhập xuất hay tồn đọng của thực phẩm, nguyên vật liệu cả tháng, quý.

Nhân viên kế toán nhà hàng khách sạn cũng phải làm báo cáo tình hình tài chính, lãi lỗ cho Giám đốc rồi kê khai thuế GTGT, TNCN theo tháng theo quý, lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn,…

Công việc nhân viên kế toán khách sạn có những đặc thù riêng nên bạn cần có kỹ năng chuyên nghiệp để có thể hoàn thành công việc tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Fanpage của chúng tôi: https://www.facebook.com/hotelcareers.vn

5/5 - (5 votes)