Phí phục vụ là gì? Tip là gì? Sự khác nhau giữ phí phục vụ và tiền tip

Có nhiều du khách thắc mắc không hiểu Phí phục vụ là gì? mà mình phải trả...

Gate pass là gì? Mẫu giấy phép ra cổng sử dụng tại các khách sạn

Gate pass là gì? là giấy xin phép ra ngoài trong giờ làm việc, thường...