Ứng dụng công nghệ quản lý doanh thu khách sạn?

Công nghệ quản lý doanh thu khách sạn giúp chủ khách sạn quản lý được doanh thu cũng như tối ưu được lợi nhuận ròng. Nhưng liệu bạn đã ứng dụng đúng công nghệ?

  • Không có hai khách sạn hoàn toàn giống nhau, dù nó có nằm trong một chuỗi hay một hệ thống.
  • Mỗi khách sạn có một chiến lược tiếp thị và doanh thu duy nhất.
  • Công nghệ quản lý doanh thu có thể giúp chủ khách sạn có nét kinh doanh độc đáo riêng.

Có thể bạn quan tâm

Cụ thể là có cách nào đúng và sai để tiếp cận chiến lược doanh thu – và làm thế nào để bạn biết mình đang làm sai?

Có những phương thức quản lý doanh thu đúng và có những phương thức sai. Vậy làm thế nào để biết mình đang làm đúng hay sai?

Công nghệ quản lý doanh thu khách sạn
Công nghệ quản lý doanh thu khách sạn

Công nghệ quản lý doanh thu khách sạn

Một trong những khía cạnh thú vị nhất của ngành công nghiệp khách sạn, theo tôi là không có hai khách sạn hoàn toàn giống nhau – bất kể họ là một phần của chuỗi hoặc hệ thống. Và nếu mỗi khách sạn là duy nhất theo cách riêng của nó, chiến lược tiếp thị và doanh thu của của nó cũng vậy.

Khi thực hiện chiến lược thành công và có lợi nhuận, có hơn một vài cách mà công nghệ quản lý doanh thu ngày nay có thể giúp mọi khách sạn có thể kinh doanh theo cách độc đáo.

Đừng bỏ lỡ:  Cách đăng ký Tripadvisor

Dưới đây là một số cân nhắc bạn có thể sử dụng để đánh giá công nghệ hiện tại và tương lai của bạn có thể giúp tăng lợi nhuận cao nhất.

  • Công nghệ của bạn xử lý sự phân chia khách sạn như thế nào? Bạn có thể phân loại dịch vụ kinh doanh và cho phép báo cáo thống nhất cũng như dự báo tối ưu không?
  • Bạn sử dụng loại dữ liệu nào để xây dựng dự báo?
  • Giải pháp doanh thu của bạn quản lý tối ưu hóa các loại phòng khác nhau như thế nào?
  • Hệ thống giải quyết nhu cầu định giá các loại hình kinh doanh như thế nào (loại có lãi suất không cố định và có lãi suất cố định)?
  • Các phân tích số liệu được tính toán tự động hay thủ công?
  • Giải pháp có chỉ ra được các sản phẩm hoặc khu vực tiềm năng, chẳng hạn như xác định loại phòng để phân bổ dựa theo nhu cầu của khách hàng, từ đó tạo ra giải pháp mang tính chiến lược.
  • Liệu giải pháp có giúp khách sạn xác định được chính xác lượng hàng tồn kho, các hợp đồng từ nhà cung cấp lớn.
Cân nhắc công nghệ phù hợp
Cân nhắc công nghệ phù hợp

Hotelcareers.vn vừa trình bày một số thông tin về việc đánh giá công nghệ bạn đang sử dụng xe đã phù hợp với khách sạn. Liệu có cần thay đổi?

5/5 - (2 votes)