Bản mô tả công việc thu ngân nhà hàng
Bộ phận tài chính kế toán

Bản mô tả công việc thu ngân nhà hàng

Bản mô tả công việc thu ngân nhà hàng là tài liệu mô tả công việc, trách nhiệm mà một nhân viên thu ngân phải thực hiện khi đảm nhiệm vị trí. Bài viết này, ngoài […]

Bản mô tả công việc thủ quỹ khách sạn
Tài chính / Kế toán/ Thu mua/ Thủ kho

Bản mô tả công việc thủ quỹ khách sạn

Bản mô tả công việc thủ quỹ của khách sạn là tài liệu diễn giải những công việc mà một thủ quỹ phải làm khi ứng tuyển vào vị trí công việc này. Nhiệm vụ chính […]