Bản mô tả công việc phụ bếp
Bộ phận bếp

Bản mô tả công việc phụ bếp

Bản mô tả công việc phụ bếp là tài liệu mô tả nhiệm vụ, trách nhiệm của phụ bếp tại các nhà hàng khách sạn. Phụ bếp là người hỗ trợ bếp chính, đầu bếp trong […]

Bản mô tả công việc bếp trưởng
Bộ phận bếp

Bản mô tả công việc bếp trưởng

Bản mô tả công việc bếp trưởng là tài liệu diễn giải những trách nhiệm công việc mà một bếp trưởng phải thực hiện khi đảm nhiệm vị trí. Ngoài ra, Hotelcareers.vn còn muốn nhấn mạnh đến những […]

Bản mô tả công việc nhân viên bếp
Bộ phận bếp

Bản mô tả công việc nhân viên bếp

Bản mô tả công việc nhân viên bếp thường nhấn mạnh đến trách nhiệm công việc hàng ngày của nhân viên bếp. Nhưng trong khuôn khổ bài viết này, Hotelcareers.vn muốn chia sẻ thêm về yêu cầu đối […]