Bản mô tả công việc phụ bếp
Bộ phận bếp

Bản mô tả công việc phụ bếp

Bản mô tả công việc phụ bếp là tài liệu mô tả nhiệm vụ, trách nhiệm của phụ bếp tại các nhà hàng khách sạn. Phụ bếp là người hỗ trợ bếp chính, đầu bếp trong […]

Bản mô tả công việc nhân viên sale khách sạn
Bộ phận sales marketing

Bản mô tả công việc nhân viên sale khách sạn

Bản mô tả công việc nhân viên sale khách sạn là tài liệu mô tả công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của nhân viên sales khách sạn. Ngoài ra, trong bài viết này, Hotelcareers.vn còn muốn chia […]

Bản mô tả công việc giám sát vệ sinh
Bộ phận buồng phòng

Bản mô tả công việc giám sát vệ sinh

Bản mô tả công việc giám sát vệ sinh công cộng tại các khách sạn là tài liệu mô tả công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm vị trí giám sát. Ngoài ra, trong phạm […]