Các kênh bán phòng online

Các kênh bán phòng online hàng đầu

Việc lựa chọn các kênh bán phòng online có ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược doanh thu và thành công chung của khách sạn. Ngày nay, nhiều khách sạn nhận được lượng đặt phòng từ

Nghề sale online khách sạn
Sales/ Marketing/ Guest Relation

Nghề sale online khách sạn sẽ lên ngôi

Nghề Sale Online Khách Sạn có thể coi là một nghề non trẻ, nó chỉ phát triển mạnh mẽ trong một vài năm trở lại đây. Khi thương mại điện tử phát triển, mua sắm