Các phần mềm quản lý khách sạn thông dụng
IT

Các phần mềm quản lý khách sạn thông dụng

Phần mềm quản lý khách sạn giúp ích rất nhiều trong việc mang tới những điều kiện cơ bản để quản lý và điều hành hệ thống hoạt động của khách sạn. Phần mềm quản lý khách sạn giúp cho chủ khách

Các kênh bán phòng online
Nghề nghiệp

Các kênh bán phòng online hàng đầu

Việc lựa chọn các kênh bán phòng online có ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược doanh thu và thành công chung của khách sạn. Ngày nay, nhiều khách sạn nhận được lượng đặt phòng từ internet lớn hơn từ các