7 nhiệm vụ chính của bộ phận nhân sự

Nhiệm vụ chính của bộ phận nhân sự – Bộ phận nhân sự công ty được ví như là xương sống trong cơ thể con người,  nó hoạt động như một trung tâm chức năng, phục vụ cả đằng trước (front office) và đằng sau hậu trường (back office), nó là liên quan mật thiết tới mọi khía cạnh kinh doanh.

Nhiệm vụ chính của bộ phận nhân sự
Nhiệm vụ chính của bộ phận nhân sự

Có thể bạn quan tâm

7 nhiệm vụ chính của bộ phận nhân sự

Nhân viên bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm về các loại dịch vụ giấy tờ đa dạng và dịch vụ nhân viên. Những nhân viên này phải có kỹ năng về hành chính cũng như tương tác giữa các cá nhân để xử lý tất cả các hoạt động liên quan đến bộ phận nhân sự.

1. Lương bổng

Xử lý các mối quan tâm về lương là một nhiệm vụ chính của bộ phận nhân sự. Xử lý biên chế chính xác và kịp thời là rất quan trọng đối với mọi người tại công ty. Các loại chính của lương thưởng mà một chuyên gia nhân sự thực hiện là được đảm bảo trả lương, thưởng đúng hạn. Cập nhật chuẩn xác các điều chỉnh lương, lương năng suất, làm thêm giờ ….

Đừng bỏ lỡ:  Quản lý đánh giá nơi làm việc trực tuyến chìa khóa để tuyển dụng

2. Lợi ích

Nhân sự có trách nhiệm quản lý các gói trợ cấp do doanh nghiệp cung cấp. Các kế hoạch chăm sóc sức khoẻ khác nhau, chia sẻ lợi nhuận và lương hưu. Các chuyên gia về nhân sự cần phải có hiểu biết rõ ràng về những lợi ích khác nhau, giúp đưa ra quyết định về gói tốt nhất cho công ty của họ và thông thạo về việc giải thích những lợi ích này cho nhân viên.

3. Tuyển dụng

Việc làm tuyển dụng, tuyển chọn nhân viên là công việc chính của HR. Điều này liên quan đến việc tìm kiếm những người phù hợp với vai trò cụ thể. Theo Bộ Lao động, các chuyên gia về nhân sự thường chú ý đến các trường đại học và các hội chợ việc làm cho ứng viên tiềm năng. Nhân sự có thể kiểm tra tài liệu tham khảo, kiểm tra kỹ năng cụ thể và phỏng vấn để xác định xem các cá nhân có phù hợp với công ty hay không.

Nhiệm vụ tuyển dụng của nhân sự
Nhiệm vụ tuyển dụng của nhân sự

4. Đào tạo

Quản lý cần hướng dẫn nhân viên khi giao nhiệm vụ cụ thể. Sự phát triển của các chương trình đào tạo cung cấp kỹ năng có giá trị và giảng dạy các kiến thức khác nhau được xử lý bởi HR. Bộ phận nhân sự làm việc với ban giám đốc để lập kế hoạch đào tạo thường bao gồm hướng dẫn sử dụng, tư vấn đồng đẳng và các cơ hội thực hành.

Đừng bỏ lỡ:  Mẫu thư nhờ người tham khảo viết thư giới thiệu

5. Dịch vụ nhân viên

Nhân viên bộ phận nhân sự có trách nhiệm đảm bảo nhân viên công ty được tạo cơ hội để được giúp đỡ khi cần thiết. Ví dụ, bộ phận nhân sự có thể hợp đồng với một công ty thuê ngoài để cung cấp một chương trình hỗ trợ nhân viên. Đây là nguồn trợ giúp cho nhân viên trong các vấn đề như lạm dụng chất gây nghiện hoặc các vấn đề về sức khoẻ tâm thần.

6. Sáng kiến cộng đồng

Các công ty nên tham gia vào các hoạt động tại địa phương. Các cộng đồng dựa vào sự hỗ trợ của khu vực kinh doanh để hoạt động như một xã hội và đáp ứng nhu cầu của người dân. Bộ phận nhân sự có trách nhiệm điều phối các hoạt động của công ty phục vụ khu vực địa phương như các chương trình tái sử dụng và tái chế hoặc các sáng kiến xanh khác.

Nhân sự tổ chức nhân viên tham gia hoạt động cộng đồng
Nhân sự tổ chức nhân viên tham gia hoạt động cộng đồng

7. Sức khỏe và sự an toàn

Phát triển và kiểm tra các định kỳ về sức khoẻ và an toàn trong công ty nhằm ngăn ngừa tai nạn và đáp ứng yêu cầu của pháp luật. Đại diện bộ phận nhân sự đảm bảo công việc kinh doanh của họ tuân thủ các luật về sức khoẻ và an toàn của nhà nước. Họ cũng chịu trách nhiệm giáo dục nhân viên về điều này. Thông thường, bộ phận nhân sự thường xuyên thực hiện kiểm tra thực tế như khẳng định người lao động tham gia vào quá trình hóa học tập về an toàn hoặc mang đúng trang thiết bị bảo hộ an toàn.

3.3/5 - (10 votes)