Restaurant là gì?
Ẩm thực/ Bàn/ Bar

Restaurant là gì?

Restaurant là gì? Restaurant là một cái tên phổ biến nhất trong thế giới hiện tại. Nhiều người không dùng bữa ăn tại nhà, họ luôn luôn mua hoặc dùng bữa ăn tại nhà hàng.