Thuật ngữ pha chế
Pha chế

Thuật ngữ pha chế Bartender/ Barista

Thuật ngữ pha chế sẽ bao gồm thuật ngữ dành cho Bartender và thuật ngữ dành cho Barista. Đây là hai đối tượng chính trong ngành pha chế đồ uống. Có thể bạn quan tâm Bar Manager là gì? Bản

Bản mô tả công việc bartender
Mô tả bộ phận F&B

Bản mô tả công việc Bartender

Bản mô tả công việc Bartender tại các nhà hàng khách sạn là tài liệu mô tả công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của vị trí nhân viên Bartender. Ngoài ra, trong khuôn khổ bài viết này, Hotelcareers còn muốn

F&B Manager là gì?
Mô tả bộ phận F&B

F&B Manager là gì? Bản mô tả công việc F&B Manager

F&B Manager là gì? Bản mô tả công việc F&B Manager là nội dung chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người, đặc biết những người đang phấn đấu trở thành một F&B Manager trong tương lai. Có thể bạn

Cách học thuộc menu nhà hàng
Ẩm thực/ Bàn/ Bar

Cách học thuộc menu nhà hàng

Là một nhân viên phục vụ tại nhà hàng, bạn cần biết cách học thuộc menu nhà hàng để chứng tỏ mình là một nhân viên chuyên nghiệp. Có thể bạn quan tâm Nhân viên phục vụ là gì? Công