Bếp phó là gì? Mô tả công việc bếp phó

Bản mô tả công việc bếp phó sử dụng tại nhà hàng khách sạn là...

Demi Chef là gì? Bản mô tả công việc Demi Chef

Có thể bạn biết tổ trưởng, tổ phó bếp nhưng Demi Chef là gì? Bản...