Mối quan hệ giữa quản lý nhân sự và quản lý các bộ phận khác

Trong một tổ chức hoàn hảo, mối quan hệ giữa quản lý nhân sự và quản lý các bộ phận khác là một mối quan hệ chặt chẽ. Lãnh đạo nhân sự và lãnh đạo phòng ban nên có một cách giao tiếp và quan điểm nhất quán khi làm việc và duy trì lực lượng lao động có năng suất.

Tư vấn luật sư và nhân sự Wendy Bliss đã tổng kết mối quan hệ giữa quản lý nhân sự và các quản lý bộ phận theo cách này trong một bài báo có tựa đề “Quản lý nhân sự liệu có tự đứng vững?” “Bộ phận nhân sự tạo và phát triển các quy trình quản lý và đội ngũ quản lý sẽ thực thi chúng.” Hãy cùng Hotelcareers xem xét mối quan hệ giữa nhân sự và quản lý các bộ phận khác.

Có thể bạn quan tâm

Cơ cấu tổ chức

Trong nhiều tổ chức, các nhân viên nhân sự là những người quản lý nhân sự của bộ phận khác. Ví dụ: các nhân viên quản lý nhân sự là những người quản lý nhân sự bộ phận bán hàng, tài chính, kỹ thuật. Với cấu trúc của một số tổ chức, người quản lý bộ phận nhân sự có trách nhiệm đảm bảo quản lý bộ phận về các vấn đề nhân sự phù hợp với chính sách của công ty.

Đừng bỏ lỡ:  Cách tiếp cận ứng viên trẻ

Các nhà quản lý này là những người ngang hàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, một nhân viên quản lý nhân sự – có thể có quyết định cuối cùng về tuyển dụng, kỷ luật, đình chỉ và chấm dứt.

Mối quan hệ giữa quản lý nhân sự và quản lý các bộ phận khác
Mối quan hệ giữa quản lý nhân sự và quản lý các bộ phận khác

Quy trình

Khi một người quản lý bộ phận có ý định thực hiện kỷ luật lao động, cô ấy có thể liên hệ với quản lý nhân sự để xác định hành động hoặc hành vi của nhân viên có đảm bảo kỷ luật. Ngoài ra, người quản lý bộ phận và nhân sự thảo luận về mức độ kỷ luật phù hợp với hành động – dù là cảnh cáo bằng lời hay bằng văn bản, hoặc nếu người lao động phải bị đình chỉ.

Trong trường hợp có hành vi sai trái nghiêm trọng hoặc vi phạm chính sách công ty, hai người quản lý sẽ thảo luận về việc chấm dứt hợp đồng. Trong quá trình này, người quản lý nhân sự có chuyên môn cần thiết để hướng dẫn quyết định gần nhất với chính sách của công ty và luật lao động áp dụng.

Xây dựng quy trình nhân sự
Xây dựng quy trình nhân sự

Trao quyền

Một trong những mục tiêu của HR là trao quyền cho các quản lý của bộ phận để họ có thể giải quyết các vấn đề về việc làm của phòng ban mà không cần xin lời khuyên của nhân sự mỗi khi có một quyết định kỷ luật. Trao quyền cho lãnh đạo phòng ban đòi hỏi phải dạy cho họ về luật lao động, thực tiễn công bằng và các chính sách về nơi làm việc.

Đừng bỏ lỡ:  Lợi ích của khóa học quản lý nhà hàng khách sạn ngắn hạn

Mặc dù nhiều tổ chức cung cấp cho các nhà quản lý và giám sát của bộ phận đào tạo lãnh đạo bao gồm cả việc xem xét lại luật về việc làm, nhưng họ phải được tập huấn nhiều hơn để đưa ra các quyết định mà HR hỗ trợ, chẳng hạn như sa thải nhân viên.

Nhân sự cần trao quyền cho các quản lý bộ phận khác
Nhân sự cần trao quyền cho các quản lý bộ phận khác

Cơ hội thăng tiến

Một khía cạnh khác của công việc nhân sự cung cấp hướng dẫn là quy hoạch lực lượng lao động. Một lần nữa, nhân sự có chuyên môn cần thiết để tư vấn cho các nhà quản lý về kế hoạch nhiệm vụ và nhu cầu nhân lực trong tương lai, vì nó có liên quan đến thay đổi tổ chức.

Ví dụ, khi một người quản lý bộ phận có hai nhân viên có trình độ như nhau và chỉ có một cơ hội để thăng tiến, anh ta sẽ tìm kiếm sự trợ giúp của nhân sự để đưa ra quyết định thận trọng. Các yếu tố như hiệu suất, kỹ năng và mức thưởng trong quá khứ sẽ tham gia vào việc đưa ra quyết định. Nhân sự rất hữu ích trong việc cung cấp một cái nhìn toàn diện cho các quản lý bộ phận khi phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn.

Xây dựng lộ trình công danh
Xây dựng lộ trình công danh
5/5 - (5 votes)