Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho vợ/ chồng

Trước kia, mẫu đơn xin nghỉ thai sản chỉ dành cho phụ nữ, nhưng bây giờ thì khác. Theo Luật BHXH số 58/2014/QH13, người chồng cũng được nghỉ chế độ thai sản tối thiểu 5 ngày để chăm sóc vợ con. Hotelcareers xin chia sẻ với các bạn 2 mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản để các bạn tiện sử dụng.

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản
Mẫu đơn xin nghỉ thai sản

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho phụ nữ

TÊN CƠ QUAN

…………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: ………………………………….

Tên tôi là: ………………………………………… Sinh ngày: …………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………….. Vị trí công tác: …………………………………………………..

Số CMTND: ……………………. Ngày cấp: ………………………….  Nơi cấp: ………………………………..

Địa chỉ hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………….

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc khách sạn cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./20…..đến ngày……/…../20….. Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……………hiện đang công tác tại…………………….

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty. Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm….

Người làm đơn

………..

 

Người chồng có thời gian chăm sóc vợ con
Người chồng có thời gian chăm sóc vợ con

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho chồng

TÊN CƠ QUAN

…………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: ………………………………….

Tên tôi là: ………………………………………… Sinh ngày: …………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………….. Vị trí công tác: …………………………………………………..

Số CMTND: ……………………. Ngày cấp: ………………………….  Nơi cấp: ………………………………..

Địa chỉ hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………….

Vợ tôi vừa sinh con, để đảm bảo cho việc chăm sóc sức khỏe của vợ và con tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 từ ngày…../…../2018 đến ngày…../…../2018.

Tôi xin cam đoan: Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc cho nhân viên có liên quan và sẽ đi làm lại khi hết thời gian nghỉ theo đúng quy định của Công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm….

Người làm đơn

………..

Tải mẫu đơn xin nghỉ thai sản

Download “Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho vợ”

mau_don_xin_nghi_thai_san_cho_nu_Hotelcareers_vn.docx – Downloaded 1565 times – 33.03 KB

Download “Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho chồng”

mau_don_xin_nghi_thai_san_cho_nam_Hotelcareers_vn.docx – Downloaded 1634 times – 35.59 KB

Chúng tôi vừa chia sẻ với các bạn hai mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho người vợ và người chồng. Hi vọng, những kiến thức này sẽ giúp ích các bạn trong công việc cũng như cuộc sống. Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Fanpage của chúng tôi: https://www.facebook.com/hotelcareers.vn

5/5 - (2 votes)