JD: Sale & Marketing Manager/ Trưởng bộ phận Kinh Doanh & Tiếp Thị

9/3/2019  2.197

Trách nhiệm chính của Sale & Marketing Manager/ Trưởng bộ phận Kinh Doanh & Tiếp Thị là quản lý nhân viên phòng sale, duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh khách sạn. Hãy cùng Hotelcareers.vn tìm hiểu chi tiết.


Tin liên quan

Nghề Sales Online Khách Sạn

Bản mô tả công việc nhân viên sales khách sạn

Mẫu CV xin việc Sales khách sạn tiếng Anh

Việc làm sale khách sạn
 

JD: Sale & Marketing Manager/ Trưởng bộ phận Kinh Doanh & Tiếp Thị

JD Sale & Marketing Manager
 

Main responsibilities/ Trách nhiệm chính
 

- Cooperate with other departments in the hotel to create an exceptional Guest experience and build strong, comprehensive sales programs.

Hợp tác với các bộ phận khác trong khách sạn, để tạo ra trải nghiệm đặc biệt cho khách, và xây dựng các chương trình bán hàng mạnh mẽ, toàn diện.


- Develop and maintain a regular pattern of sales calls, meeting with principals of target market.

Phát triển và duy trì một mô hình thường xuyên của các cuộc gọi bán hàng, gặp gỡ các đầu mối chính của thị trường mục tiêu.
 

- Develops and maintains contact with business generators, meeting and convention planners, visitor/convention bureau, travel agents, tour operators, airlines, corporate accounts, Government Departments and other producers closely allied to resort business.

Phát triển và duy trì liên lạc với các nhà sản xuất kinh doanh, các nhà hoạch định hội nghị và hội nghị, phòng khách / hội nghị, đại lý du lịch, công ty lữ hành, hãng hàng không, tài khoản công ty, các cơ quan chính phủ và các nhà sản xuất khác liên kết chặt chẽ với kinh doanh của khu nghỉ dưỡng.


- Sells to existing and prospective customers considering goals set forth in the sales strategy, negotiating optimum rate for the benefit of the business.

Bán cho khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng, xem xét các mục tiêu được đề ra trong chiến lược bán hàng, đàm phán tỷ lệ tối ưu vì lợi ích của doanh nghiệp


- Assesses sales and marketing data. Assists in the evaluation of sales and marketing activities.

Đánh giá dữ liệu bán hàng và tiếp thị. Hỗ trợ đánh giá các hoạt động bán hàng và tiếp thị


- Analyses sales mix and likely impact on hotel goals.

Phân tích kết hợp bán hàng, và khả năng tác động đến mục tiêu của khách sạn.


- Execute advertising/creative briefs in a timely manner.

Thực hiện tóm tắt quảng cáo / sáng tạo một cách kịp thời


- Develop customer accounts and travel within the local area to drive business into the specific hotel and to increase market/customer share in all revenue streams.

Phát triển tài khoản khách hàng, đi du lịch trong khu vực địa phương để thúc đẩy kinh doanh vào khách sạn và để tăng thị phần / khách hàng trong tất cả các dòng doanh thu.


- Develop and implement creative local marketing channels, including social media channels. Attend Sales events, as required.

Phát triển và triển khai các kênh tiếp thị địa phương sáng tạo, bao gồm các kênh truyền thông xã hội. Tham dự các sự kiện bán hàng, theo yêu cầu


- Negotiate room rates/packages with corporate clients.

Đàm phán giá phòng / gói với khách hàng doanh nghiệp


- Answer customer queries in a prompt and professional manner.

Trả lời các câu hỏi của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp


- Manage brand compliance for the hotel to grow the equity of the hotel and outlet brands and the brand equity across all channels.

Quản lý việc tuân thủ thương hiệu cho khách sạn, để tăng vốn chủ sở hữu của khách sạn, và các thương hiệu đại lý và tài sản thương hiệu trên tất cả các kênh


- Manage all marketing/promotional/sales collateral development/production both on and off line Communications / Public Relations.

Quản lý tất cả các hoạt động phát triển / sản xuất tài sản tiếp thị / quảng cáo / bán hàng cả trên và ngoài tuyến Truyền thông / Quan hệ công chúng


- Manage a fully integrated communications calendar for the resort around events, food and beverage, public holidays, need periods.

Quản lý lịch các sự kiện của khách sạn, thực phẩm và đồ uống, ngày lễ, thời gian cần thiết


- Ensure all visual and written communication (internal/external, offline/online) is fully aligned with the hotels positioning and brand.

Đảm bảo tất cả các giao tiếp trực quan và bằng văn bản (nội bộ / bên ngoài, ngoại tuyến / trực tuyến) hoàn toàn phù hợp với định vị và thương hiệu khách sạn


- Perform other duties as may be assigned.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
 

Requirements/ Yêu cầu


- Education: Business Administration, Marketing, Hotel Management or related field.

Trình độ:  Các lĩnh vực liên quan đến quản trị doanh nghiệp, Tiếp thị, Quản lý khách sạn


- Certification: Bachelor’s degree.

Chứng chỉ : Bằng cử nhân


- Experience: Minimum 2 year experiences as the same position at 4/5star hotel/resort.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các khách sạn/ khu nghỉ dưỡng 4/5 sao.


Other:  Hard working, be honest, active in work as well as ready to work under high pressure. Management skills.

Làm việc chăm chỉ, trung thực, năng động, chịu được áp lực cao. Kỹ năng quản lý.


- Ability to communicate fluently in English language, both verbally and in writing.

Có khả năng nói, viết trôi chảy bằng tiếng Anh.
 

Tải mẫu Job description Sale & Marketing Manager/ Trưởng bộ phận Kinh Doanh & Tiếp Thị tại đây.


Duong's restaurant include Hanoi Restaurants and Hanoi Cooking Class. Top Places for Vietnamese Food & Fine Dine. Top Restaurants Voted by Tripadvisor.


Bài viết liên quan


Bình luận

Xem nhiều nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LE TRADA
GPĐKKD số 0107461878 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 07/06/2016
Địa chỉ : Số 15 Ngõ 172/46/57 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 024 3917 5999 | Hotline: 0934 66 59 59
Email: info@hotelcareers.vn | Website: hotelcareers.vn
Việc Làm Khách Sạn | Tuyển Dụng Khách Sạn | Tuyển Dụng Nhà Hàng | Việc Làm Nhà Hàng | Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn | Tuyển Dụng | Việc Làm | Việc Làm Du Lịch | Khách Sạn | Nhà Hàng | Nghề Khách Sạn Nhà Hàng | Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch | Mẫu CV Bằng Tiếng Anh Ngành Khách Sạn | Mẫu Đơn Xin Việc | Mẫu CV Xin Việc | Cách Viết Đơn Xin Việc | Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc