Mẫu đơn xin thực tập tại khách sạn
Đơn xin việc

Mẫu đơn xin thực tập tại khách sạn

Một mẫu đơn xin thực tập tại khách sạn ấn tượng sẽ giúp bạn được nhận vào thực tập tại khách sạn bạn mong muốn, giúp bạn hoàn tất quá trình học tập, tích lũy kinh nghiệm và mở ra một cơ

Mẫu đơn xin việc quản lý nhà hàng
Đơn xin việc

Mẫu đơn xin việc quản lý nhà hàng

Mẫu đơn xin việc quản lý nhà hàng là một loại giấy tờ trong bộ hồ sơ xin việc, trong đó cung cấp thông tin cơ bản về ứng viên, lý do biết đến vị trí tuyển dụng, trình độ học

Thư xin từ chức
Đơn xin việc

Hướng dẫn viết thư xin từ chức/ thôi việc

Thay đôi công việc là một phần tất yếu trong sự nghiệp của mỗi người. Một bức thư xin từ chức/ thôi việc là cần thiết, nó giúp bạn thực hiện đúng thủ tục, gia tăng kết nối dài lâu