Các câu hỏi tham chiếu nhà tuyển dụng thường dùng

Các câu hỏi tham chiếu nhà tuyển dụng thường dùng để kiểm tra lại thông tin của ứng viên là một phần của quá trình tuyển dụng.

Nếu bạn đang muốn ứng tuyển một công việc thì còn chần chừ  gì mà không lập kế hoạch và quản lý các thông tin tham khảo để có kết quả tốt nhất trong hành trình xin việc làm mới.

Kinh nghiệm cho thấy có một tập hợp các câu hỏi nhà tuyển dụng sử dụng khi tiến hành kiểm tra tham khảo bằng lời nói về việc tuyển dụng một ứng viên.

Các câu hỏi tham chiếu
Các câu hỏi tham chiếu

Có thể bạn quan tâm

Các câu hỏi tham chiếu nhà tuyển dụng thường dùng

Những câu hỏi này cung cấp thông tin hợp lệ về khả năng thích hợp của ứng viên cho việc làm.

 1. Thời gian làm việc của ứng viên là bao lâu?
 2. Vui lòng phác thảo vị trí và trách nhiệm của ứng viên.
 3. Xem lại hồ sơ ứng viên, tiêu đề và bản mô tả công việc này phù hợp với vị trí mà ứng viên đó nắm giữ không?
 4. Cấu trúc báo cáo của ứng viên là gì?
 5. Đã làm việc với/ đã biết ứng viên bao lâu?
 6. Lý do ứng viên rời khỏi công ty của bạn là gì?
 7. Bạn có thể cho tôi biết mức lương của ứng viên tại thời điểm ra đi không?
 8. Đánh giá mức độ tin cậy của ứng viên?
 9. Bạn miêu tả sự trung thực và liêm chính của ứng viên như thế nào?
 10. Ứng cử viên tương tác với đồng nghiệp và quản lý như thế nào?
 11. Nếu ứng viên giám sát/ quản lý bất kỳ nhân viên nào, bạn mô tả kỹ năng giám sát / quản lý của ứng viên như thế nào?
 12. Mô tả khả năng ứng phó của ứng viên? Bạn có thể cho tôi một ví dụ?
 13. Khả năng tổ chức, ưu tiên và quản lý thời gian?
 14. Khả năng giải quyết xung đột?
 15. Khả năng làm việc với tư cách là thành viên của nhóm?
 16. Bạn đánh giá như thế nào về kỹ năng giao tiếp?
 17. Sáng kiến được trình bày như thế nào?
 18. Hãy mô tả đạo đức làm việc của ứng viên.
 19. Hãy đánh giá kỹ năng giải quyết vấn đề của ứng viên.
 20. Làm thế nào bạn mô tả được chất lượng công việc của ứng viên?
 21. Bạn có thể cho tôi biết về tính linh hoạt của ứng viên đối với công việc và điều kiện làm việc?
 22. Bạn nghĩ gì về điểm mạnh của ứng viên?
 23. Bạn sẽ nói gì về thành tích lớn nhất của ứng viên khi làm việc tại công ty của bạn?
 24. Bạn đánh giá thế nào về hiệu suất công việc của ứng viên?
 25. Là ứng viên đã từng được thăng chức trong khi làm việc tại công ty của bạn?
 26. Ứng viên đang được xem xét cho các vị trí sau, bạn có nghĩ rằng anh / cô ấy là một phù hợp?
 27. Về mặt lý thuyết, bạn có tái tuyển dụng ứng viên không?
 28. Có điều gì khác mà bạn nói thêm về ứng viên không?
Đừng bỏ lỡ:  Bản mô tả công việc Nhân viên IT khách sạn

Tùy thuộc vào vị trí ứng viên đang phỏng vấn, các câu hỏi tham chiếu khác có thể được hỏi về các kỹ năng và khả năng được yêu cầu trong công việc mới.

5/5 - (1 vote)