3 KPI quản lý doanh thu khách sạn mà các chuyên gia sử dụng

Có rất nhiều chỉ số KPI quản lý doanh thu khách sạn mà các chuyên gia sử dụng để tối đa hoá lợi nhuận, nhưng trong bài viết này Hotelcareers tập trung vào 3 KPI chính.

Tạo ra lợi nhuận một cách hiệu quả nhất là thách thức mà tất cả các khách sạn phải đối mặt. Tại Xotels, chúng tôi nhận thấy có một số chỉ số hiệu suất chính (KPIs) đặc biệt mạnh.

Một số KPI thường được sử dụng bao gồm Giá phòng trung bình (ARR), Giá thuê phòng phòng ngủ (OCC) và Chi phí cho mỗi phòng trong phòng (CPOR).

  1. Tổng lợi nhuận hoạt động trên mỗi phòng có sẵn (GOPPAR)
  2. Doanh thu thuần trên mỗi phòng có sẵn (NREVPAR)
  3. Tổng doanh thu trên mỗi phòng có sẵn (TREVPAR)
KPI quản lý doanh thu khách sạn
KPI quản lý doanh thu khách sạn

Các KPI quản lý doanh thu khách sạn rất cần thiết để tối đa hóa lợi nhuận khách sạn của bạn. Chúng cung cấp những hiểu biết sâu sắc về hiệu suất của một số tiêu chí quan trọng trong khách sạn. Chúng cũng giúp bạn hiểu được kết quả chiến lược quản lý doanh thu một cách hiệu quả. Hơn nữa, KPI quản lý doanh thu khách sạn giúp bạn thiết lập và đo lường các mục tiêu tài chính. Đó là những mục tiêu giúp thúc đẩy sự tăng trưởng và lợi nhuận của khách sạn.

Đừng bỏ lỡ:  Kỹ năng trả lời điện thoại cho nhân viên khách sạn

Có thể bạn quan tâm

3 KPI quản lý doanh thu khách sạn sẽ đẩy mục tiêu lợi nhuận

1. Tổng lợi nhuận hoạt động trên mỗi phòng có sẵn (GOPPAR)

GOPPAR cung cấp một trong những phương pháp hiệu quả nhất để đo hiệu suất của khách sạn. Nó đơn giản mà! Chúng tôi khuyến cáo rằng nó phải là trung tâm của chiến lược đo lường. Nó cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng thể chi tiết về quy trình quản lý doanh thu toàn bộ khách sạn. Nó cho thấy nơi bạn có thể thực hiện các điều chỉnh để cải thiện tăng trưởng hàng đầu.

GOPPAR cho phép bạn xem giá trị của khách sạn như một tài sản bất kỳ lúc nào – khách sạn vừa có giá trị động kinh doanh và bất động sản.

Công thức GOPPARTổng lợi nhuận hoạt động (Gross Operating Profit (GOP)) / Số phòng có sẵn (Number of Available Rooms)

2. Doanh thu thuần trên mỗi phòng có sẵn (NREVPAR)

NREVPAR tương tự như một KPI hữu ích khác: Doanh thu trên mỗi phòng có sẵn (REVPAR), mang lại một sự khác biệt quan trọng. NREVPAR bao gồm doanh thu ròng trong các tính toán của nó, vì vậy khi sử dụng, bạn sẽ có được cái nhìn sâu sắc về chi phí phân phối, phí giao dịch và hoa hồng đại lý du lịch.

Đừng bỏ lỡ:  Cách viết về kỹ năng và thành tựu đã đạt được
Tính toán doanh thu thuần trên mỗi phòng
Tính toán doanh thu thuần trên mỗi phòng

Sự bao gồm này cho phép bạn đánh giá minh bạch hơn về hiệu suất quản lý doanh thu. Nó sẽ hỗ trợ rất nhiều trong kế hoạch chiến lược của bạn. Việc chỉ báo trước là có thể là một thách thức để thu thập và tính toán các chi phí khác nhau mà chúng tôi đã đề cập ở trên. Nhưng nó có giá trị nỗ lực thêm.

Công thức NREVPAR(Doanh thu phòng (Room Revenue) – Chi phí phân phối (Distribution Costs)/ Số phòng có sẵn (Number of Available  Rooms)

3. Tổng doanh thu trên mỗi phòng có sẵn (TREVPAR)

TREVPAR cung cấp cho bạn sự khác biệt quan trọng đối với REVPAR hoặc NREVPAR. Nó bao gồm tất cả doanh thu được tạo ra bởi từng phòng trong tất cả các nguồn thu của khách sạn. Bao gồm thực phẩm và đồ uống, giải trí, các sự kiện và bất kỳ khoản chi tiêu nào của khách.

Nhắm tới các mục tiêu doanh thu
Nhắm tới các mục tiêu doanh thu

KPI quản lý doanh thu khách sạn này cung cấp một cái nhìn trực tiếp hơn về quản lý tất cả các khoản thu được tạo ra và những nơi có thể điều chỉnh để tăng trưởng hơn nữa. Thí dụ chi tiêu của khách ở nhà hàng có thấp không? Nếu vậy tại sao và những gì cần cải tiến? Đây là loại thông tin chi tiết mà TREVPAR cung cấp.

Công thức TREVPARTổng dooanh thu (Total revenue)/Tổng số phòng sẵn có (Total Available rooms)

Lưu ý: Tổng doanh thu (Total revenue) = Lưu trú (accommodation) + Ăn sáng (breakfast) + Spa + Bar + Mini Bar + bất kỳ một khoản doanh thu phụ nào khác.

Tại Xotels, chúng ta đang thấy 3 KPI quản lý doanh thu khách sạn này đã phát triển như thế nào. Điều này dẫn đến nhiều khách sạn lựa chọn khôn ngoan hơn và đạt được tăng trưởng lợi nhuận lâu dài.

5/5 - (5 votes)